Liity jäseneksi

Täytä lomakkeen kaikki kohdat.

 

Ajankohtaista, Etusivu

Liittokokous 2017: ehdokasesittelyt

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 50. liittokokous järjestetään Tampereella 11.-12.11.2017. Liittokokous valitsee SONKille kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen vuodelle 2018. Alla esittelytekstejä henkilöiltä, jotka ovat etukäteen ilmoittaneet olevansa käytettävissä luottamustehtäviin. Ehdolle voi asettua vielä liittokokouslauantaina 11.11.2017.

Ehdolla varapuheenjohtajaksi: Eveliina Kunttu

 

Olen Eveliina Kunttu, 23-vuotias sosiaalitieteen fuksi Turun yliopistosta. Olen kotoisin Lappeenrannasta, viimeiset 4 vuotta olen asunut Helsingissä ja elokuussa muutin opiskelemaan Turkuun.

Eveliina Kunttu

Olen toiminut viimeiset 10 vuotta erilaisissa järjestötehtävissä ja luottamuspaikoissa ja viimeisen vuoden SONKin liittohallituksessa. Olen toiminut vuoden aikana viestintätyöryhmän puheenjohtajana ja suurin kädenjälkeni näkyy viestinnällisen ilmeen, verkkosivujen ja kuvaston uudistamisessa. Koen että olen saanut paljon aikaan ja onnistunut tekemissäni projekteissa.

Suurin osaamiseni löytyy järjestöllisen kehittämisen puolelta ja näen että SONKissa kaltaiselleni sitoutuneelle tekijälle on tilausta. Haluan nähdä tuloksia ja saada vastuullani olevat projektit maaliin. Työryhmien, tapahtumien ja osastoavustusten uudistus olisivat hyviä alkupisteitä ensi vuoden tekemiselle. Yhteistyömme Jessen kanssa on toiminut tänä vuonna mutkattomasti. Koen että olemme sparranneet uudistuksia ja tekemäämme politiikkaa hyvässä hengessä ja toivon saavani tähän entistä paremman mahdollisuuden ensi vuonna.

Tulevaisuuden SONKin tulisi olla edistyksen ääni koulutuspoliittisessa keskustelussa niin puoleemme sisällä kuin järjestökentällä. SONKin pitäisi rohkeammin ja ennakkoluulottomammin avata keskustelua puolueemme sisällä. Ei pidä pelätä kaatumista, ennen kuin on edes noussut seisomaan. SONKissa meillä on eturivin paikka käydä keskustelua opiskelijoiden elämää koskettavista asioista. Sipilän hallituksen jatkuvat opiskelijoiden tukien heikennykset, leikkaukset korkeakoulutuksen rahoitukseen ja tutkimukseen tarjoavat meille jatkuvan paikan olla mukana keskustelussa. Haluan olla vaikuttamassa siihen että olemme tässä keskustelussa mukana entistä aktiivisemmin.

Haluan, että SONK toimii sidosryhmätoimijana entistä vahvemmin ensi vuoden aikana. Yhteistyö ja koordinaatio demarinuorten kanssa on keskeistä, jotta saamme maksimaalisen hyödyn molempien liittojen toiminnasta. Mielestäni yksi keskeisistä asioista joita SONK voi jäsenistölleen tarjota on mahdollisuus verkostoitua ja verkottua järjestökentälle niin Suomessa kuin ulkomailla. Keskusjärjestön pitää laskeutua lähemmäs osastoja ja monia toimintatapoja yhteydenpidosta tapahtumajärjestykseen tulee muuttaa.

Muutos ei tule itsestään vaan se pitää rakentaa ja se lähtee jokaisesta. Uskon, että nuoret demarit tuovat mukanaan muutoksen puolueeseen, haluan olla mahdollistamassa sitä muutosta. Toivottavasti saan työn jatkolle tuen liittokokoukselta.

Ehdolla varapuheenjohtajaksi: Antti Simi

 

”Olen Antti Simi, tamperelainen opiskelija ja järjestöaktiivi, ja haen Sosialidemokraattisten opiskelijoiden SONKin varapuheenjohtajaksi liittokokouksessamme 11.-12.11.Tampereella.

Taustani järjestötoiminnasta tulee ennen kaikkea akavalaisen ammattiyhdistysliikkeen opiskelijatoiminnasta. Viimeisimpänä olen kuluneen vuoden ajan toiminut Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden puheenjohtajana sekä Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan varajäsenenä. Minulla on laaja kokonaiskuva suomalaisesta korkeakoulukentästä ja yli 2300 jäsenen valtakunnallisen järjestön puheenjohtajanaolen saanut harjoitella organisointitaitojani, kokonaisuuksien hallintaa sekä tiimityöskentelyä, unohtamatta ihmisten johtamista ja esiintymistä.

Antti Simi

Koulutuspolitiikka, opiskelijan toimeentulo sekä työn ja opiskelun yhteensovittaminen ovat kokonaisuuksia, jotka ovat olleet aiemman järjestökokemukseni ytimessä ja niillä kuuluu olla keskeinen rooli myös SONKin toiminnassa. Mielestäni SONKin tulisi voimakkaammin profiloitua juuri korkeakoulukentällä opiskelijoita koskevissa kysymyksissä, emmekä saa jäädä liiallisen poliittisen jargonin taakse. Meidän pitää olla aktiivisen keskustelijan lisäksi myös aloitteellinen osapuoli, jolla on uskallusta tuoda myös konkreettisia tavoitteita julkiseen keskusteluun.

Haluan olla mukana tekemässä SONKista Suomen vaikuttavinta poliittista opiskelijajärjestöä. SONKin tulee olla näkyvä toimija järjestökentällä ja sosialidemokraattinen vaihtoehto on tuotava esille konkreettisilla tavoitteilla ja rohkeilla avauksilla opiskelijoita koskevissa kysymyksissä, jotta useampi korkeakouluopiskelija kokee sosialidemokratian itselleen sopivaksi vaihtoehdoksi. Me SONKissa olemme opiskelijan arjen parhaita asiantuntijoita sosialidemokraattisessa liikkeessä ja meidän tulee uskaltaa pitää opiskelijoiden puolesta ääntä puolueen sisällä ja koko yhteiskunnassa.”

Ehdolla varapuheenjohtajaksi: Topi Kytölehto

Topi Kytölehto

 

”Moi! Olen 24-vuotias historian opiskelija Jyväskylästä ja haen SONKin varapuheenjohtajaksi. Olen koko opiskeluaikani ollut mukana järjestötoiminnassa niin ylioppilaskunnan kuin ainejärjestöjen ja politiikankin suhteen. Olen se tyyppi joka saa ihmiset innostumaan ainejärjestön liikuntavuorosta, ylioppilaskunnan valiokuntatoiminnasta ja joskus jopa politiikasta. Ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on minulle hyvin tärkeää, nautin jopa siitä.

Osaan innostamisen lisäksi organisoida asioita: toimin tänä syksynä ensimmäisissä vaaleissani vaalipäällikkönä, olen ehtinyt kirjoittaa yhden järjestöhistoriikin, olen järjestänyt monet hyvät bileetkin. Ja muutamat keskinkertaiset, mutta opin niistä!

Ihmisten lisäksi minulle tärkeää on tasa-arvo, se että ihmiset voisivat olla sellaisia kuin ovat ilman ahtaisiin muotteihin pakottamista. Olen itse muunsukupuolinen ja haluaisin, että kukaan ei joutuisi pohtimaan sitä uskaltaako olla oma itsensä pelätessään muiden reaktioita.

SONK on itselleni ollut loistava paikka kasvaa ihmisenä. Haluan, että SONKin toiminnan ja arvot löytäisi yhä useampi ihminen. Koen, että minun on nyt aika antaa SONKille takaisin edes jotain siitä mitä olen itse saanut järjestössä kokea.

Siksi haen SONKin varapuheenjohtajaksi.”

 

Ehdolla liittohallituksen jäseneksi: Heidi Miettinen

 

Heidi Miettinen

”Olen Heidi Miettinen ja olen ehdolla Sonkin liittohallituksen jäseneksi. Opiskelen tradenomiksi Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa Haaga-Heliassa. Kuluneena vuonna olen toiminut Sonkissa Osy:ssa ja Demarinuorten puolella Uudenmaan piirihallituksessa. Näiden lisäksi vaikutan opiskelijakuntani Helgan edustajistossa sekä ainejärjestössäni sosiaalipoliittisena vastaavana.

Liittohallituksessa haluaisin erityisesti päästä kehittämään Sonkista järjestöä, jossa jäsenistön osaaminen pääsee entistä vahvemmin esiin ja sitä voidaan hyödyntää niin, että jokaiselle jäsenelle löytyy itselle mahdollisimman mielekäs tapa vaikuttaa ja toimia. Jäsenistön keskuudessa olevaa osaamista, kehittymishalua ja kiinnostuksen kohteita tulee kartoittaa jäsenkyselyillä, jotta Sonk pystyy vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeisiin esimerkiksi koulutuksia tai muita tapahtumia järjestettäessä.

Haluan myös kiinnittää huomiota opiskelijahyvinvointiin ja erityisesti opiskelijoiden psyykkiseen jaksamiseen. Opintojen kuormittavuus yllättää monet opiskelijat. Kunnianhimo, muuttuvat elämäntilanteet tai taloudellinen epävarmuus ovat tekijöitä, jotka saattavat muuttaa tilanteen kestämättömäksi. Julkisessa keskustelussa on jo esitetty huoli opiskelijoiden jaksamisesta, mutta keskustelua tulee ohjata ratkaisukeskeisempään suuntaan ja pohtia miten tukea tarvitsevat opiskelijat havaittaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Yksi opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä on myös varmuus omista opinnoista ja oman alan löytymisestä. Opinto-ohjaukseen tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota kaikilla koulutusasteilla. Oman alan löytämisen lisäksi myös korkeammalla asteella on kiinnitettävä huomiota opinto-ohjaukseen, jotta opiskelijan on mahdollista luoda itselle sopiva opintokokonaisuus. Opinnot tuntuvat omilta ja mielekkäämmiltä kun pystyy muodostamaan itselle sopivimman opintopolun.

Nähdään liittarissa!”

 

Ehdolla liittohallituksen jäseneksi: Ronja Kuorikoski

 

Ronja Kuorikoski

”Hei! Olen Ronja Kuorikoski ja ehdolla SONKin liittohallitukseen. Olen 25-vuotias luonnonvara-alan opiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Juureni sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla Kälviällä, tai Käläviällä kuten me paikalliset sanomme.

Kulunut vuosi on mennyt täyspäiväisesti opiskelijoiden edunvalvonnan parissa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen varapuheenjohtajana.  Vastuualueenani on ollut koulutuksen kehittäminen ja olen päässyt työskentelemään laajasti erilaisten koulutuspoliittisten kysymysten parissa. Lisäksi olen toiminut keväästä lähtien AMK-agrologiopiskelijoiden hallituksen puheenjohtajana. Olen siis päässyt toimimaan niin valtakunnallisella kuin paikallisella ammattikorkeakoulukentällä.

Tahdon tulevan vuoden aikana nähdä, miten SONK pystyy aktivoimaan opiskelijoita entistä paremmin mukaan koulutuksen kehittämiseen, esimerkiksi korkeakoulujen edustajistovaalien kautta. Millaista on SONKin tarjoama tuki, jolla saamme nostettua poliittisten ehdokkaidemme määrää myös ammattikorkeakoulujen edustajistovaaleissa. Tahdon myös nähdä SONKin tekevän entistä rohkeampia keskustelunavauksia nimenomaan koulutuspolitiikan saralla. Näitä tavoitteita varten tahdonkin tuoda juuri ammattikorkeakoulukentän tuntemukseni ja verkostoni SONKin käyttöön. Toivon, että ammattikorkeakouluopiskelijat näkyisivät myös SONKissa entistä vahvemmin, jotta koko korkeakoulukenttä olisi aktiivisesti edustettuna tehdessämme vaikuttavaa koulutuspolitiikkaa.

Nähdään liittokokouksessa!”

 

Ehdolla liittohallituksen jäseneksi: Kalle Virtanen

 

Kalle Virtanen

”Olen Kalle Virtanen, yleisen historian ja kansainvälisen politiikan opiskelija Tampereelta. Haen SONKin liittohallitukseen marraskuun liittokokouksessa. Minua kiinnostaa eritysesti viestintä ja jäsenhankintaan liittyvät asiat. Opintojen puolesta myös kansainväliset asiat ovat minulle tärkeitä. Olen ollut mukana demariopiskelijoiden, sekä demarinuorten toiminnassa Tampereella, sekä Länsi-Suomessa. Eurooppanuorissa olen ollut mukana Tampereella. Lisäksi olen Tampereen yliopiston historian ainejärjestön tutorvastaava.

Käytännön tavoitteenani olisi edistää yhteisen julkisuuskuvan luomista, yhtenäistämällä kaikkien paikallisjärjestöjen nettisivut. Ulkoasumuutoksen varjolla, olisi myös hyvä käynnistää aktiivisempi sosiaalisen median käyttö. Sosiaalisen median käyttö voisi helpottaa luomalla julkaisupohjia (kuvia tai grafiikkaa), jotta esimerkiksi kannanottojen tekeminen olisi helpompaa. Tyyli olisi myös yhtenäisempi.

Mielestäni SONK voisi myös ottaa aikaisempaa eriytetymmin näkökulmia tietyn koulutustason, kuten lukion ja ammattikoulujen asioihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujenkin välillä voisi tehdä osaksi spesifejä kannanottoja, koska kyseisten instituutioiden rooli on jokseenkin erilainen. Tampere3 -yliopistojen yhdistymisprojektiin Tampereellakin voisi ottaa ihan erikseen kantaa. Tällä hetkellä tulevassa säätiöyliopistossa ei ole esimerkiksi velvoitetta opiskelijaedustukselle säätiön hallituksessa.

Ylläolevat näkökulmat, sekä kehitysehdotukset tukevat mielestäni myös jäsenhankintaa. Kehittämällä viestintää, sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, sekä toisella asteella, voidaan jalkautua helpommin kampuksille, kun on jotain konkreettista sanottavaa.

KV -opiskelijoita voisi myös pyrkiä saamaan enemmän SONKin toimintaan mukaan, jolloin kehitysnäkökulmia voisi tulla myös Suomen ulkopuolelta. Heiltä voisi tulla käytännöllisiä ideoita kehittää KV -opiskelijoiden asemaa oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa.”

Ehdolla liittohallituksen jäseneksi: Matias Kvist

 

Matias Kvist

”Tervehdys kaikille!

Matias Kvist on nimi ja olen ehdolla SONKin liittohallitukseen. Ikää on 23-vuotta, ja Vaasassa opiskelen yliopistolla hallintotieteitä (pääaine aluetiede). Vaasan Yliopistossa on edustajistovaalit juuri päättyneet.

Vsdo oli osana punavihreää allianssia, ja listan olemassa olo on vaatinut paljon henkilökohtaista työtä. Olen toiminut myös SYY:n (Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat) liittohallituksen jäsenenä kuluvana vuonna. Tullessani valituksi haluan kiinnittää SONKin huomiota etenkin korkeakoulutukseen, toisen asteen koulutukseen ja näiden väliseen maastoon. Esimerkkeinä maksuton toisen asteen koulutus, korkeakoulu valintoihin liittyvät asiat ja korkeakoulujen tulevaisuus (hallinnollinen rakenne, rahoitus ja tutkinnot). Vaasa on omanlaisensa ympäristö niin toisella asteella, kuin korkeakoulujen osalta. Näin ollen uskon pystyväni tuomaan uutta näkökulmaa SONKin toimintaan myös tästä näkökulmasta. Tehdään yhdessä SONKin tulevaisuudesta valoisa!”