Liity jäseneksi

Täytä lomakkeen kaikki kohdat.

 

Ajankohtaista

Liittokokoushaku 2018

LIITTOKOKOUSHAKU 2018

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n liittohallitus on kokouksessaan 21.1.2018 vahvistanut, että liiton 51. liittokokous pidetään 10.–11.11.2018, ja päättänyt avata liittokokoushaun.

Osastot voivat hakea liittokokousta pidettäväksi omalla paikkakunnallaan lähettämällä pääsihteerille (essi.virtanen@sonk.fi) vapaamuotoisen hakemuksen viimeistään 1.3.2018. Hakemuksessa osasto kertoo, miten noin 100 osallistujan liittokokous voitaisiin kyseisellä paikkakunnalla järjestää. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • ehdotetun paikkakunnan kulkuyhteydet
  • kokouspaikka, josta löytyy tarpeeksi iso kokoussali ja mielellään myös pienempiä tiloja valiokuntatyöskentelyä varten
  • majoitusratkaisut
  • ruokailujen järjestäminen
  • miten osasto voisi auttaa liiton toimistoa liittokokouksen järjestämisessä (esimerkiksi talkootyö)

Osaston ei tarvitse tehdä tilavarauksia eikä pyytää tarjouksia esimerkiksi ruokailujen järjestämisestä hakemusta varten – riittää, että hakemus antaa hyvän yleiskuvan liittokokouksen järjestämismahdollisuuksista kyseillä paikkakunnalla.

Lisätietoja:

Essi Virtanen

essi.virtanen@sonk.fi

0452775070