Liity jäseneksi

Täytä lomakkeen kaikki kohdat.

 

POLITIIKKA

SONK pähkinänkuoressa
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö. Toimintamme on suunnattu opiskelijoille tai sellaiseksi pyrkiville, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin samanhenkisessä seurassa. Voit siis liittyä jäseneksemme, jos olet täyttänyt 15 vuotta, pyrit opiskelijaksi tai olet jo sellainen. Vaikutamme kaikilla yhteiskunnan ja politiikan alueilla, ja kansainvälisyys on luonnollinen osa toimintaamme. Liittymällä Demariopiskelijoihin olet osa suurta maailmanlaajuista sosialidemokraattista liikettä.

Arvot
Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta. Olemme demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden periaatteita puolustava feministinen järjestö. Uskomme, että meillä kaikilla on oikeus koulutukseen, työhön ja onnelliseen elämään, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella.

Koulutus- ja sivistyspolitiikan lisäksi SONK on aktiivinen Eurooppa-politiikassa, tasa-arvokysymyksissä sekä globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Myös talous- ja sosiaalipolitiikan laajoista suuntaviivoista käydään SONKssa aktiivista keskustelua. Tavoiteohjelmasta löydät konkreettiset poliittiset tavoitteemme kultakin politiikan alalta.

Tervetuloa tutustumaan!

JÄRJESTÖ

SONKin korkein päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous, joka valitsee hallituksen tulevalle vuodelle, käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä liittokokoukselle mahdollisesti toimitetut poliittiset ohjelmaluonnokset, aloitteet ja sekä ponnet.

Liittokokousten välisenä aikana ylintä päätäntävaltaa käyttää liittohallitus. Puheenjohtajan lisäksi liittohallitukseen kuuluu kaksi varapuheenjohtajaa, kuusi jäsentä ja neljä varajäsentä. Liittohallitus voi valita keskuudestaan ns. työvaliokunnan, joka valmistelee asioita liittohallituksen yleensä kerran kuussa tapahtuviin kokouksiin. Liittohallituksen sihteerinä toimii SONKin pääsihteeri. SONKin toimintaa määrittelevät yhdistyksen säännöt.

SONK julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää sosialidemokraattista mielipidelehti Debattia. Debatissa esitetyt kannat eivät välttämättä edusta SONKin poliittista linjaa. Jos olet kiinnostunut lehteen kirjoittamisesta tai haluat antaa palautetta lehdestä, voit ottaa yhteyttä päätoimittaja Erik Immoseen (toimitus@sonk.fi).