Liity jäseneksi

Täytä lomakkeen kaikki kohdat.

 

Ajankohtaista, Kannanotot

Tampere3:n päätöksenteossa on turvattava yliopiston autonomia

Uudessa Tampere3:n johtosääntöluonnoksessa yliopistoyhteisö ja opiskelijat on ohitettu törkeällä tavalla, joka vaarantaa yliopiston autonomian.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillisen yliopisto ovat yhdistymässä uudeksi säätiöyliopistoksi, jonka omistuksessa tulee olemaan myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Laajalti kritisoidun ja ylhäältä johdetun prosessin seurauksena esitetään ensi lauantaina hyväksyttäväksi johtosääntöä, joka kaventaisi yliopistoyhteisön perustuslaillisia mahdollisuuksia päättää omista asioistaan.

“Johtosääntöä ei olla rakentamassa luottamukselle, mistä kertoo tänään järjestettävä ulosmarssi. Esimerkiksi opiskelijoiden näkemykset on valmistelussa jätetty huomioimatta lähes kokonaan.”, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen toteaa.

Johtosääntö mahdollistaisi esimerkiksi sen, että kaikki yliopiston hallituksen jäsenet voivat olla yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Samalla nykyistä kollegiota vastaavan konsistorin jäsenmäärää ollaan valmiita vähentämään merkittävästi, vaikka yliopiston koko kasvaa.

”Esitys konsistorin kokoonpanosta syrjii eri tieteenaloja ja kohtelee henkilöstöä epätasa-arvoisesti. Nämä ovat arvovalintoja, jotka eivät edusta demokraattista päätöksentekoa 2010-luvulla.”, Jääskeläinen jatkaa.

Nyt säätiön on viimeistään aika osoittaa yliopistoyhteisön merkitys uutta yliopistoa rakennettaessa ja turvattava sen autonomia.

 

Jesse Jääskeläinen

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja

puh. 0451129299

jesse.jaaskelainen@sonk.fi