Liity jäseneksi

Täytä lomakkeen kaikki kohdat.

 

Ajankohtaista, Kannanotot

YTHS-uudistuksessa turvattava palveluiden saatavuus

Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) uudistaminen etenee. Viimein myös ammattikorkeakouluissa opiskelevat pääsevät YTHS:n palveluiden piiriin, mitä myös Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry kannattaa. Uudistus herättää kuitenkin samanaikaisesti huolta.

YTHS:n laajenemisen yhteydessä palvelutarjontaa ollaan supistamassa ja uudistusta valmistellut työryhmä esittää gynekologien ja ihotautilääkärien palveluiden rajaamista YTHS:n ulkopuolelle. Erikoislääkäripalveluista vain mielenterveyspalvelut ovat jäämässä osaksi opiskeluterveydenhuoltoa.

“Mielenterveyspalveluiden säilyttäminen YTHS:n tarjoaman erikoissairaanhoidon piirissä on erittäin tärkeää niiden matalan kynnyksen vuoksi. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat kasvussa ja kaikkien korkeakouluopiskelijoiden saatavilla olevat YTHS:n palvelut ovat yksi keino ongelman ehkäisyssä.” toteaa SONKin puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

Palvelutarjonnan supistuessa on pidettävä huolta, että opiskelijoiden ohjaaminen eteenpäin on tarpeeksi nopeaa, jotteivat opiskelut keskeydy viivästyneen hoitoon pääsyn vuoksi. Opiskelijat ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa mikäli opiskelut keskeytyvät ilman sairauslomalle pääsyä.

“Asiakaskunnan tuplaantuessa ja monipuolistuessa on riittävät resurssit toiminnan uudelleen järjestelyyn turvattava. Tulevaisuudessa YTHS:ää on myös kehitettävä entistä enemmän suuntaan, jossa jo ennaltaehkäisevin keinoin edistetään opiskelijoiden terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.” Jääskeläinen jatkaa.

“Olisi hienoa, jos tältä hallitukselta tulisi edes yksi hyvä uudistus, joka saataisiin maaliin.” Jääskeläinen toteaa.

Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja

puh. 0451129299

jesse.jaaskelainen@sonk.fi