Ajankohtaista, Etusivu

Kohti puoluekokousta!

SDP:n 46. puoluekokous järjestetään 22.-24.8. Tampereella. Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry näkee SDP:n tulevaisuudessa entistä vahvempana toimijana poliittisella kentällä ja varteenotettavana äänestysvaihtoehtona nuorille ja opiskelijoille. SDP on kaikenikäisten kansanliike. SDP:n politiikka perustuu niin sosialidemokraattisiin arvoihin kuin myös tutkittuun tietoon eikä poliittisia päätöksiä tehdä vain hetken mielijohteesta vaan harkiten ja kokonaisuutta punniten. 

Tämän vuoden puoluekokouksessa poikkeuksellisesti päätetään myös puolueen arvoja ja periaatteita linjaavasta periaateohjelmasta sekä puolueen ensimmäisestä yhtenäisestä poliittisesta ohjelmasta, joka kokoaa puolueen tulevaisuuden tavoitteet yhteen asiakirjaan. Näiden asiakirjojen takana on viime puoluekokouksen jälkeen alkanut laaja työryhmätyö, johon on osallistunut noin 450 sosialidemokraattia, myös useita sonkkilaisia. 

SONK haluaakin jo nyt kiittää asiakirjavalmisteluun osallistuneita puolueaktiiveja ja työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana visioimassa tulevaisuutta sekä poliittisia toimenpiteitä. SDP:n tavoitteena tulee olla se, että pystymme huolehtimaan suomalaisen hyvinvointivaltion säilymisestä myös tuleville sukupolville. Toivomme, että puoluekokouksessa katsotaan tulevaisuuteen ja tehdään pitkäjänteisiä ja kestäviä päätöksiä sosialidemokraattisten arvojen mukaisesti. 

Kun katsomme nyky-yhteiskuntaa opiskelijan silmin, näemme monia korjausta vaativia epäkohtia. Opiskelijan toimeentulo on tällä hetkellä todella heikko ja altis elämässä tapahtuville muutoksille, sillä opiskelijan elämää saattavat yllättäen kuormittaa varsin inhimilliset syyt kuten esimerkiksi perhetilanne, työstressi tai sairastuminen. Sosiaaliturvajärjestelmää tarkasteltaessa on huomiotava sekä sen pitkäjänteinen uudistaminen että myöskin tämän hetkinen opintotuen korottamisen tarve. Kevät 2020 poikkeusoloineen on näyttänyt niin sosiaaliturvan joustavuuden tarpeen kuin myös eri koulutuksenjärjestäjien mahdollisuudet tarjota aikaisemmin toteutettua lähiopetusta myös etänä, mikä on helpottanut arkea tai vastaavasti tehnyt opiskelusta hankalampaa riippuen opiskelijan elämäntilanteesta ja hänelle parhaiten sopivasta opiskelutavasta.  

Opiskelijat ovat monimuotoinen joukko, josta osa saapuu korkeakouluun suoraa toiselta asteelta, osa muutaman välivuoden jälkeen ja osa vasta myöhemmin jo uraa tehtyään ja palatessaan joko täydentämään osaamistaan tai kouluttautuessaan täysin uudelle alalle. Opiskelijat joutuvat kuitenkin tasapainoilemaan eri suunnista heihin kohdistuvien odotusten täyttämisessä. Samaan aikaan olisi tärkeää suorittaa opinnot kiitettävästi ja ripeästi, hankkia kokemusta työelämästä, ylläpitää sosiaalisia suhteita ja huolehtia itsestään ja mahdollisesta omasta perheestä. Tästä syystä onkin tärkeää kehittää koulutusta ja opiskelumahdollisuuksia, siten että erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilöiden opiskelu ja eteneminen omalla opintopolulla on mahdollista opetuksen laadun siitä kuitenkaan kärsimättä.

Demariopiskelijoiden  liittohallitus kokoontuu seuraavaksi 26.6. ja käy keskustelua jo esille tulleista ehdokkaista puoluejohtoon. Järjestämme varapuheenjohtajaehdokkaille mahdollisuuden keskustella Demariopiskelijoiden jäsenistön kanssa ennen puoluekokousta. 

SDP:ta kuvaa jatkossa entistä vahvemmin adjektiivi rohkeus, joka on niin rohkeutta tehdä uusia mullistavia avauksia, rohkeutta nostaa nuoria ja uusia toimijoita vaikuttamisen paikoille.

Lisätietoja:
Heidi Miettinen
heidi.miettinen@sonk.fi
045 1129299