Ajankohtaista, Etusivu, Kansainvälisyys

Terveisiä FNSU:n kongressista

Viime viikonloppuna (6.-8.3.) kokoontuivat pohjoismaiden ja baltian sosialidemokraattisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajat kauniissa luonnonläheisessä Bommersvikin ympäristössä yhteistyöjärjestön FNSUn kongressiin. Kongressia isännöi Ruotsin sosialidemokraattiset nuoret SSU, joka on toiminut järjestön puheenjohtajamaana viimeisen kaksivuotiskauden. Kongressin teemoina olivat aina ajankohtaiset ilmastonmuutos ja taloudellinen tasa-arvo. Nämä aiheet ja sosialidemokraattiset arvot kiteytyvät nykypäivänä tavoitteeseen oikeudenmukaisesta ilmastopolitiikasta sekä hiilineutraalista hyvinvointivaltiosta. Vaikka ilmastokriisiin vastaaminen on haastavaa ja vaatii merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia erityisesti talousjärjestelmäämme ja kulutustottumuuksiimme, voidaan tämä työ tehdä myös säilyttämällä ja kehittämällä pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Meidän tai tulevien sukupolvien ei pidä joutua valitsemaan hyvinvointivaltion ja ilmaston välillä, meidän tulee toimia heti.

Kongressissa keskeisenä asiana olivat tietenkin poliittiset sisällöt ja kongressissa tuotettiin laajasti erilaisia poliittisia linjauksia erityisesti ilmasto- ja talouspolitiikasta, mutta myös muun  muassa maksuttomasta ja tasa-arvoisesta koulutuksesta ja laajasta feministisestä kannanotosta tasa-arvoa parantavista toimista. Kongressissa myös järjestettiin kaksi paneelia viikonlopun teemoista ilmastosta ja taloudellisesta tasa-arvosta. Itse pääsin osallistumaan keskusteluun taloudellisesta tasa-arvosta, missä korostin koulutuksen merkitystä sekä esittelin Sanna Marinin hallituksen toimia tasa-arvoa edistäviä toimia.

Kuitenkin kongressin toinen tärkeä puoli politiikan lisäksi oli pohjoismaisten ja baltialaisten tovereiden kohtaaminen, yhdessä käydyt keskustelut ja muodostetut yhteydet. Nykypäivän nuoriso- ja opiskelija-aktiivit ovat tulevaisuuden kansanedustajia, meppejä ja ministereitä ja kansainvälisissä tilaisuuksissa alkaneet ystävyydet voivat kestää koko elämän. Ajatusten ja kokemusten vaihtaminen eri maiden välillä on myös aina hyödyllistä ja antoisaa.

Itse tykkään kuvailla suomalaista sosialidemokraattista liikettä yhdeksi suureksi demariperheeksi, mikä tarkoittaa, että laaja kansainvälinen sosialidemokraattinen liike on yksi suuri suku ja kaikista läheisimmät ja tärkeimmät sukulaiset meille ovat tietenkin pohjoismaiden ja baltian sosialidemokraattiset liikkeet. On aina erityisen hienoa päästä tapaamaan lähialueiden tovereita ja päästä keskustelemaan eri maiden poliittisista tilanteista ja vaihtamaan ajatuksia. Erityisen hienoa on nähdä tovereita Ruotsin S-studenterista, joka on SONKin lisäksi ainut opiskelijaliike FNSUssa ja jonka kanssa SONKilla on viime aikoina muodostunut erityinen suhde. Sosialidemokraattinen liike on maailman kansainvälisin poliittinen liike ja parhaiten asemoitunut vastaamaan yhdessä toimimaan globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Bommersvikissä vietetty viikonloppu antoi paljon mietittävää ja muisteltavaa. Kohtaamiset tuttujen ja uusien tovereiden kanssa, kongressin poliittinen debatti sekä vapaa-ajalla käydyt keskustelut antoivat kaikki paljon muistoja ja ajatuksia tulevaan.

Kirjoittaja:
Ville Kurtti, varapuheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi