Ajankohtaista, Ajatuksia

AJATUKSIA: Ilman opiskelupaikkaa oleville oikeus maksuttomaan avoimeen korkeakouluun

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkistaminen ja opposition välikysymys on nostanut koulutuksen viime aikoina poliittisen keskustelun keskiöön. Koulutustaso on kääntynyt Suomessa laskuun. Tämä on väärä suunta Suomelle.

Korkeakoulutettujen määrää työmarkkinoilla on nostettava. Korkeakoulutus on edelleen erittäin kannattava investointi sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Yhä useamman suomalaisen tulee saada mahdollisuus korkea-asteen tutkintoon. Tämä edellyttää koulutuspaikkojen lisäämistä ja parempia mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen työuran aikana.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat uudistamisen kohteena. Uudistuksella on hyvä tarkoitus nopeuttaa opiskelupaikan saantia. Kuitenkin yhdessä ensikertalaiskiintiöiden kanssa se uhkaa luoda uuden pullonkaulan. Opiskeluala voi tuottaa pettymyksen, jolloin uudistus uhkaa vaikeuttaa alanvaihtoa. Lisäksi on mahdollista, että hakija ei uskalla  ottaa opiskelupaikkaa vastaan, jotta paremmat mahdollisuudet mieleiseen opiskelupaikkaan säilyvät.

Olisikin syytä pohtia korkeakouluopintojen parempaa saatavuutta niille, joilla ei ole vielä opinto-oikeutta tutkinnon suorittamiseen. Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK esittää tavoiteohjelmassaan, että avoimen korkeakoulun opinnot olisivat maksuttomia sellaisille henkilöille, joilla ei ole vielä oikeutta suorittaa suomalaista korkeakoulututkintoa. Tämä mahdollistaisi kiinnostavaan alaan tutustumisen välivuoden aikana, jolloin opiskelija voisi arvioida kiinnostustaan alaa kohtaan ja edistää opintojaan jo ennen tutkinnon suorittamisen aloittamista.

Suoritetut opinnot avoimessa korkeakoulussa nopeuttaisivat opintoja ja vaikka opiskelija päättäisi hakeutua toiselle alalle, hän voisi useimmissa tapauksissa sisällyttää aiemmin suorittamansa opinnot tutkintonsa valinnaisiin opintoihin. Tämä olisi inhimillinen ja yksilölähtöinen tapa edistää koulutusasteen nousua Suomessa ja vähentää tutkinnon kesken jättämisen riskiä.

Antti Simi, SONKin varapuheenjohtaja

antti.simi@sonk.fi

+358440604951  

Julkaisemme AJATUKSIA-tunnisteen alla toimijoidemme mielipidekirjoituksia ja kolumneja.