Ajankohtaista, Ajatuksia

AJATUKSIA: Kesäopintojen tulee tukea opintojen etenemistä

Kesä merkitsee yllättävän monelle korkeakouluopiskelijalla opintojen tekemistä. Vaikka moni yrittääkin hakeutua kesätöihin, kesätöiden saaminen on varsin vaikeaa. Useilla aloilla vaaditaan kokemusta alalta tai suoritettua ammatti- tai korkeakoulututkintoa. Harva opiskelija kykenee täyttämään kyseiset kriteerit, jolloin opiskelija joutuu tyytymään opintojen tekoon. Tämä tarkoittaa kolmen opintotukikuukauden nostamista, jotta voi elättää itsensä ja maksaa laskut. Rahallista tukea ei välttämättä saada läheisiltä, eikä opiskelijalla ole säästöjä, joilla kykenisi välttymään opintotukikuukausien käytöstä.

Kesäopintojen aloittaminen tarkoittaa useiden opiskelijoiden kohdalla suurien kysymysten punnitsemista, nimittäin kesäkurssien opintotarjonta on varsin laihaa useissa tiedekunnissa ja laitoksissa ympäri Suomen. Epätasa-arvoisuus eri alan opiskelijoiden välillä näyttäytyy mahdollisuuksissa suorittaa tutkintoonsa sisältyviä kursseja. Korkeakouluilla ei ole kattavasti tarjolla eri oppiaineiden perus-, aine- tai syventäviä opintoja, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijat joutuvat tekemään opintoja, jotka eivät edistä heidän omia opintojaan eteenpäin. Tämä yhtälö ei palvele ketään.

Hallitus on leikannut opiskelijoiden toimeentuloa rankasti ja vähentänyt opintotukikuukausien määrää samalla, kun vaativat opiskelijoilta kykyä valmistua nykyistä nopeammin. Ironista tästä tekee sen, että opiskelijoilla ei välttämättä ole edes mahdollisuutta edistää omia opintojaan kesällä, jolloin tukikuukaudet menevät niin sanotusti hukkaan kursseihin, jotka eivät sisälly omaan tutkintoon. Korkeakoulujen tulisikin miettiä kesän opintokurssitarjottimiaan uudelleen, tarjota monipuolisemmin muun muassa kontakti- ja etäopintokursseja sekä näin tukea opiskelijoiden etenemistä opinnoissa. Vaikka ongelma on yleinen ja siitä keskustellaan paljon opiskelijoiden kesken, aiheesta ei keskustella valtakunnallisella tasolla yhtä avoimesti ja monipuolisesti.

Aino Rytkönen

SONKin liittohallituksen jäsen

Julkaisemme AJATUKSIA-tunnisteen alla toimijoidemme mielipidekirjoituksia ja kolumneja.