Ajankohtaista, Ajatuksia

AJATUKSIA: Koulutuksessa yhä merkittävä tasa-arvo-ongelma

Ympäri Suomen korkeakouluissa on havaittavissa samanlainen ongelma: koulutus jakautuu epätasaisesti eri sukupuolten kesken. Tällä on puolestaan kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten valta ja varallisuus jakautuvat yhteiskunnassa. Kehitystä parempaan suuntaan on tapahtunut, mutta se on liian hidasta.

Korkeakoulutuksen parissa on yhä vahva sukupuolijakauma vaikka naisoletetut ovat olleet Suomessa korkeakoulutetumpia kuin miesoletetut jo 90-luvulta lähtien. Miesoletetut kouluttautuvat useammin teknillisille ja luonnontieteellisille aloille ja naisoletetut kouluttautuvat useammin terveystieteellisille ja humanistisille aloille.

Koulutus tarvitsee feminismiä. Koulutuksen on kyettävä entistä paremmin varhaisessa vaiheessa reagoimaan korkeakoulutuksen epätasaiseen jakautumiseen kannustamalla nuoria omanlaisiin urapolkuihin. Koulutuspolun on oltava sen ensimmäiseltä tasolta alkaen tasa-arvoista ilman sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja stigmoja.

Esimerkin voima on syytä pohtia koulutuksessa uudelleen. “Naiset(kin) voivat olla insinöörejä tai miehet(kin) voivat olla hoitajia” -ajattelusta, on päästävä pitemmälle. Alojen, joissa jokin sukupuoli on yliedustettuna, on kyettävä näyttämään esimerkkiä muista roolimalleista. Koulutuksen sisällöissä, opetusmateriaaleissa, alojen esittelypäivissä on tehtävä strateginen valinta siitä, että eri sukupuolet ovat edustettuina monipuolisesti. Peruskoulussa opitut käsitykset sukupuolirooleista ohjaavat käyttäytymistä myöhemmissä elämänvaiheissa ja ulottuvat aina korkeakouluvalintoihin asti. Siksi koulutuksen sukupuolisensitiivisyyteen on panostettava merkittävästi nykyisestä.

Kansainvälisenä naistenpäivänä on karnevalisoinnin ja kukkakimppujen sijaan palautettava mieliin sen todellinen alkuperä. Naistenpäivää vietettiin 1900-alkupuolella nimenomaan naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien saavuttamisen kunniaksi. Sadan vuoden jälkeen painimme edelleen hyvin keskeisten ongelmien kuten sukupuolistereotypioiden ja sukupuoleen liittyvien tasa-arvokysymysten kanssa.

Tänään tekemämme koulutuspoliittiset ratkaisut vaikuttavat opiskeluvalintoihin ja työelämään 25 vuoden päähän. Jos haluamme oikeasti puuttua koulutuksen tasa-arvo-ongelmaan, on ratkaisut tehtävä nyt.

 

Jesse Jääskeläinen

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja

+358451129299

jesse.jaaskelainen@sonk.fi

 

Julkaisemme AJATUKSIA-tunnisteen alla toimijoidemme mielipidekirjoituksia ja kolumneja.