Ajankohtaista, Etusivu, Liittohallitus, SONK, Tapahtumat, Tiedotteet, Yleinen

Demariopiskelijoiden 52. liittokokous 2-3.11.2019

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 52. liittokokous pidetään 02.–03.11.2019 Helsingissä, ravintola La Merissä Hakaniemessä. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa lauantaina 02.11. klo 10.00  ja itse kokous avataan Hakaniemi salissa klo 12.00 

Liittokokouksesta määrätään liiton sääntöjen kahdeksannessa pykälässä Liittokokous. Liittokokouksessakäsitellään seuraavat asiat:

  • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2018
  • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta 2018
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2020 varten
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2020 varten
  • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varahenkilöt seuraavaksi vuodeksi 2020
  • määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2020 varten
  • käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat
  • käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet

Ilmoittautuminen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 03.10.2019. Ilmoittautumislinkki!

Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 60€ (sis. majoitus, ruokailut ja iltaohjelma). Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan. Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta, kokouksen hinta on 30€ .

Huomaathan, että jos haluat liiton tarjoamat palvelut (majoitus, ruokailut, iltaohjelma ja matkakulukorvaus) ei sinulla saa olla rästissä osallistumismaksuja muista SONKin tapahtumista. Jos epäilet, että sinulla olisi rästimaksuja, ota yhteyttä SONKin pääsihteeriin (sini.heino@sonk.fi).

Ilmoittautuminen äänivallattomaksi osaston edustajaksi

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (sini.heino@sonk.fi) viimeistään 03.10.2019. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 60€ (sis. majoitus, ruokailut ja iltaohjelma). Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan.

Aloiteoikeus

Liiton sääntöjen § 11 Liittokokouksen aloiteoikeus ja vaalitapa mukaisesti liiton henkilöjäsenillä ja osastoilla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostitse (toimisto@sonk.fi) viimeistään 03.10.2019.

Kokousasiakirjat

Kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 19.10.2019.

Nähdään liittokokouksessa!

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puolesta 30.08.2019

Topi Kytölehto, puheenjohtaja

Sini Heino, pääsihteeri