Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot

Eheytyshoidot kiellettävä

Seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muokkaamiseen tähtäävät niin sanotut eheytyshoidot ovat yhä Suomessa sallittuja, vaikka niillä ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa ja ovat erittäin haitallisia. Eheytyshoitojen kieltämistä vaativat muun muassa Euroopan unionin parlamentti ja maailman terveysjärjestö WHO. Eheytyshoidoilla ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa ja synnynnäisen seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttaminen hoidoilla on mahdotonta

Eheytyshoidot ovat yksilön kannalta erittäin haitallisia ja voivat aiheuttaa muun muassa vakavia mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta. Eheytyshoidot ovat erityisen vahingollisia nuorille, joiden vanhemmat saattavat pakottaa tällaisiin ”hoitoihin”. Niin sanotut hoidot usein sisältävät erilaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Myös Suomessa löytyy yhä ihmisiä ja yhteisöjä, jotka väärin uskovat, että ihmisen sukupuoli-identiteetti tai seksuaalisuus olisi hoidoilla muutettavissa vastaamaan heidän ahtaita käsityksiään normaalista tai oikeasta.

Tutkimuksissa eheytyshoidoille ei ole löydetty minkäänlaista tieteellistä pohjaa, mutta sen aiheuttamista haitoista sen sijaan on tutkimustuloksia. Niiden on todettu muun muassa aiheuttavan masennusta, ahdistusta sekä lisäävän itsetuhoisuutta ja itsemurhariskiä. “Hoidot” siis pahentavat entisestään yksilöiden kokemaa häpeää ja itsevihaa.

Jokaisella tulee oikeus olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä, fyysisestä tai henkisestä väkivallasta. Jokaisen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan lapsen ja nuoren tulee saada kehittyä ja löytää oman identiteettinsä rauhassa ilman pyrkimyksiä muuttaa hänen synnynäisiä ominaisuuksiaan. Tämän sijaan he tarvitsevat tukea ja hyväksyntää läheisiltään ja yhteisöltään. Eheytyshoitojen kieltäminen auttaisi lopettamaan nämä “hoidot”, mutta sen lisäksi tarvitaan parempaa kasvatusta ja koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä tukipalveluita nuorille, jotka kohtaavat homo- ja transfobiaa läheisiltään.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry vaatii, että haitalliset seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävien eheytyshoidot kielletään vaihtoehto- ja uskomushoitoina ja että SDP:n puoluekokous yhtyy SONKin puoluekokousaloitteen aiheesta.

Aloite sekä puoluehallituksen lausunto ja päätösesitys on luettavissa täältä. 

Lisätietoja:
Ville Kurtti, 1. varapuheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
050 3004382