Ajankohtaista, Etusivu, Kansainvälisyys

Erasmus+ on turvattava tulevaisuudessakin

Suomalaisten merkittävin vaihto-opiskelun väylä on Erasmus+-ohjelma. Tähän asti ohjelman kautta Suomesta muualle Eurooppaan on lähtenyt reilusti yli 90 000 suomalaista korkeakouluopiskelijaa. Ohjelma on myös keskeinen korkeakoulujen välisen yhteistyön mahdollistaja. Komission teettämän 77 000 opiskelijaa koskevan selvityksen mukaan vaihtojakson yhteydessä moni onnistui löytämään itselleen sopivan alan, jolloin palatessa kotimaahan opintojen suunnittelu vastaamaan tulevaisuuden ammattisuunnitelmia onnistui keskivertoa paremmin. Samasta selvityksestä ilmenee, että Erasmus+ vahvistaa korkeakoulujen innovaatiotoiminta ja tutkimustyötä.

Brexitin tullessa toteen on vaarana, että Erasmus+-verkosto kapenee ja että sen rahoitus laskee. Muutokseen saatetaan reagoida hätiköiden ja uhkana on, että  koulutuspoliittiset kysymykset saattavat jäädä vähäiselle huomiolle, jolloin niitä koskevia ratkaisuja saatetaan tehdä vasemmalla kädellä, niin kuin on usein tapana toimia EU tason koulutuspolitiikan saralla. Erosopimusneuvotteluissa on tapetilla kaikkea muuta kuin Erasmus+ ja opiskelijaliikkuvuuden säilyttäminen. 

EU myönteisyys yhdistää yli oppositio-hallitus-rajojen. Erasmus+-ohjelma vahvistaa eurooppalaisen kuuluvuuden tunnetta opiskelijoiden keskuudessa. Tämän takia opiskelijaliikkuvuuden kehitys on tärkeä huolenaihe, johon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä opiskelijaliikkuvuus on itseisarvo, josta meillä ei ole varaa tinkiä. Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK vetoaa sekä hallitukseen, että suomalaisiin meppeihin huolehtimaan siitä, että Erasmus+-ohjelma ja sen rahoitus turvattaisiin myös Brexit jälkeisessä EU:ssa. 

Lisätietoja:
Heidi Miettinen
045 1129299
heidi.miettinen@sonk.fi

Mohamed Shimer, liittohallituksen jäsen
moh.shimer@gmail.com
0407510467