Ajankohtaista, Etusivu, Tiedotteet

Hae Demariopiskelijoiden työryhmiin!

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry hakee jäseniä koulutuspoliittiseen työryhmään ja kansainvälisen toiminnan työryhmään.

Työryhmien toimikausi on kalenterivuosi 2018. Työryhmät toimivat pääosin sähköisissä ympäristöissä (Google Drive ja Facebook-ryhmät). Varsinaisia työryhmien kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, kokoukset pyritään järjestämään SONKin valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. Työryhmiin voivat hakea kaikki ryhmien aihepiireistä kiinnostuneet SONKin jäsenet. Työryhmiin valituilta odotetaan aktiivista osallistumista ryhmien toimintaan ja valmiutta olla mukana esimerkiksi kannanottojen ja asiakirjojen valmistelussa.

Koulutuspoliittinen työryhmä seuraa Suomessa käytävää koulutuspoliittista keskustelua ja valmistelee koulutus-, tiede- ja opiskelijapoliittisia kannanottoja SONKin Tavoiteohjelman pohjalta yhteistyössä liittohallituksen kanssa. Työryhmä pitää tiiviisti yhteyttä SONKin opiskelijaverkoston kanssa. Työryhmän vastuuhenkilönä toimii Antti Simi.

Kansainvälisen toiminnan työryhmä muodostaa yhteistyössä liittohallituksen kanssa kantoja SONKin kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä (Föreningen Nordens Socialdemokratiska Ungdom, Young European Socialists ja International Union of Socialist Youth) käsiteltäviin asioihin. Lisäksi työryhmä tekee SONKin Tavoiteohjelmasta nostoja teemoista, joita SONKin tulisi edistää yhteistyöjärjestöissä. Työryhmän vastuuhenkilöinä toimivat Siiri Muhonen ja Kalle Virtanen.

Hae mukaan työryhmiin lähettämällä lyhyt motivaatiokirje pääsihteerille (essi.virtanen@sonk.fi) viimeistään 11.2.2018. Kerrothan viestissäsi selkeästi, kumpaan työryhmään haet.

Lisätietoja työryhmiin hakemisesta: Essi Virtanen (essi.virtanen@sonk.fi, p. 0452775070)

Lisätietoja koulutuspoliittisesta työryhmästä: Antti Simi (antti.simi@sonk.fi)

Lisätietoja kansainvälisen toiminnan työryhmästä: Siiri Muhonen (siiri.muhonen@gmail.com) ja Kalle Virtanen (kalle.virtanen.a@gmail.com)