Ajankohtaista, Etusivu, Kansainvälisyys

Hae mukaan SONKin delegaatioon YES:n kongressiin Saksaan!

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry.n kattojärjestö Euroopassa on YES – Young European Socialist. YESin liittokokous eli kongressi kokoontuu Saksassa 6.-9.4.2017. SONK lähettää kongressiin delegaation edustamaan liittoa. Hae siis mukaan SONKin delegaatioon ja lähde mukaan luomaan eurooppalaista sosialidemokratiaa!

Kongressissa päätetään järjestön poliittisista linjoista, tulevasta toiminnasta sekä henkilövalinnoista kaudelle 2017-2019. YESin kongressi on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan eurooppalaisen kattojärjestömme toimintaan ja toimijoihin sekä aitiopaikka visioida ja rakentaa eurooppalaista politiikkaa.

Hakijoiden eduksi katsotaan vahva kielitaito (kokouskieli on englanti), sitoutuminen SONKin toimintaan, aiempi kokemus kansainvälisestä toiminnasta ja liittokokoustyöskentelystä sekä kiinnostus kansainväliseen politiikkaan.

Delegaatio kokoontuu ennen kongressia käymään läpi asiakirjoja Helsingissä. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista delegaation työskentelyyn niin valmistelevassa vaiheessa kuin kongressissa. SONK korvaa edustajiensa matka- ja osallistumiskulut.

Hae siis mukaan SONKin delegaatioon lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 26.1.2017 mennessä osoitteeseen paasihteeri@sonk.fi.

Lisätietoja kongressista ja hausta:
Noora Luukka
Pääsihteeri
paasihteeri@sonk.fi
0452775070