Ajankohtaista, Etusivu, Työryhmät

Hae SONKin työryhmiin!

SONK hakee jäseniä tavoiteohjelmatyöryhmään sekä kansainväliseen työryhmään vuodelle 2017. Hae mukaan nyt!

Tavoiteohjelmatyöryhmän tehtävänä on valmistella tavoiteohjelma seuraavalle liittokokoukselle, joka pidetään marraskuussa 2017.

Työryhmässä lähdetään työstämään kahta ohjelmapaperia: Koulutuspoliittista linjapaperia ja tavoiteohjelmaa. Työryhmän tavoitteena on tehdä selkeä ja toteuttamiskelpoinen linja suomalaisen koulutuksen ja opiskelijaelämän kehittämiseksi sekä tiivistää Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden arvot ja periaatteet ymmärrettäviksi ja yleistasoisiksi tavoitteiksi.

Työryhmään haetaan lähettämällä lyhyt vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan osaaminen, kokemus ja kiinnostus joltain politiikan alalta sekä mahdollisuus sitoutua työskentelyyn. Kerro myös mitä seuraavista kokonaisuuksista haluaisit lähteä työstämään:

– Kohti rajatonta sivistystä! (Koulutus-, kulttuuri- ja sivistyspolitiikka)

– Valoisa ja tasa-arvoinen tulevaisuus (Ihmis/eläinoikeus-, tasa-arvo- ja tulevaisuuspolitiikka)

– Oikeudenmukaisten mahdollisuuksien yhteiskunta (Työ-, talous- ja sosiaalipolitiikka)

– Yhteistyön turvallinen maailma (Kehitys-, ulko- ja turvallisuuspolitiikka)

– Kestävä suhde luontoon (ympäristö-, energia- ja liikennepolitiikka)?

 

Hakemukset tulee lähettää 12.3.2017 mennessä liiton toimistolle osoitteeseen paasihteeri@sonk.fi.

Lisätietoja työryhmän puheenjohtajalta:

Eetu Kinnunen // eetu.j.kinnunen@gmail.com

 

In english below.

 

Myös SONKin kansainvälisen toiminnan työryhmään haetaan myös jäseniä vuodelle 2017.

Työryhmä keskustelee, ideoi ja valmistelee asioita kattojärjestöjen FNSU:n*, YES:n** ja IUSY:n*** kokouksiin ja tapahtumiin, sekä luonnollisesti pitää yhteyttä SONKille keskeisiin kansainvälisen toiminnan järjestöihin. Työryhmän tehtävään kuuluu myös SONKin poliittisten kantojen työstäminen kansainvälisissä asioissa, jäsenistön osallistaminen kansainväliseen toimintaan sekä tiedottaminen liiton kansainvälisestä toiminnasta ja työskentelystä.

Työryhmän tarkempaa toimintaa suunnitellaan ja ryhmälle sopivista toimintatavoista sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa. Työryhmän tehtäviä jaetaan jäsenten osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Hae työryhmään lähettämällä lyhyt, avoin motivaatiokirje 12.3.2017 mennessä liiton pääsihteerille osoitteeseen paasihteeri@sonk.fi.

Lisätietoja työryhmän puheenjohtajalta:

Miina-Anniina Heiskanen // miina.anniina.heiskanen@gmail.com

 

* FNSU: Föreningen Nordens Socialdemokratiska Ungdom
** YES: Young European Socialists
*** IUSY: International Union of Socialist Youth

 

 

The international committee of SONK is also seeking for new members for the year 2017.

The working group will discuss and prepare matters for SONK umbrella organizations FNSU’s * YES’s ** and IUSY’s ***  meetings and events as well as keep in touch with SONK´s members about international activities. The working group’s tasks also include working on political positions in SONK´s international affairs.

Apply by sending a short letter of motivation by  12.03.2017 to the Secretary General of the union (paasihteeri@sonk.fi).

 

Further information :

Chairperson  of the International Commitee:
Miina-Anniina Heiskanen // miina.anniina.heiskanen@gmail.com

 

* FNSU: Föreningen Nordens Socialdemokratiska Ungdom
** YES: Young European Socialists
*** IUSY: International Union of Socialist Youth