Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot, Politiikka, Tiedotteet, Yleinen

Järkeä opiskelijavalintaan – Maksuttoman avoimen väylää kehitettävä

Yhä useampi opiskelija joutuu viettämään välivuosia pyrkiessään jatko-opintoihin. Korkeakoulu 2030 -vision tarkoituksena on nostaa Suomen korkeakouluastetta. Tällä hetkellä OECD -maista Suomella on suurin pula korkeakoulutetusta työvoimasta.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n liittokokous haluaa poistaa tarpeettomat välivuodet. Opiskelijoiden siirtyminen helposti korkeakouluopintoihin ehkäisee syrjäytymistä ja nopeuttaa työelämään siirtymistä. Sujuva opintoihin siirtyminen on myös nuorelle itselleen helpotus kun tulevaisuudelle löytyy suunta. Opintojen liukuvuutta tulisikin lisätä siten, että korkeakouluun pääseminen avoimen opintojen kautta olisi helpompaa ja korkeakouluopintoja voisi suorittaa jo toisen asteen aikana. Maksuttoman avoimen yliopiston väylää kehittämällä saadaan parannettua työmarkkinoiden joustavuutta ja työvoiman tuottavuutta.

Avoimen opinnot mahdollistavat paremmin omaan alaan tutustumisen, joka edesauttaa oman löytämisen. Tällä hetkellä nuoret joutuvat tekemään päätöksen tulevaisuudesta hyvin varhain, mikä näkyy myöhemmin opintojen keskeyttämisenä ja alan vaihtamisena. Avoin väylä tarjoaa matalan kynnyksen opintoihin tutustumiseen, jolloin haluamattaan vietetyt välivuodet jäävät pois. Maksuton avoimen väylä mahdollistaisi myös ammatillisessa koulutuksessa olevien yhdenvertaisemman pääsyn korkeakouluun.

Tällä hetkellä avoimen väylän opinnot maksavat opintopisteiden suorittamisen mukaan. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan sosioekonomisen taustansa sekä esimerkiksi perhetilanteensa perusteella. Avoimet korkeakouluopinnot tuleekin pitää opiskelijalle maksuttomana kaikissa tilanteissa. Suomen hallitus on asettanut korkeakoulutettujen määrän kasvun tavoitteekseen. Maksuttoman avoimen väylän kehittäminen tukee tavoitetta nostaa Suomen korkeakoulutusastetta.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n liittokokous vaatii avoimen yliopiston väylän laajentamista sekä muuttamista kokonaan maksuttomaksi. Tämä hyödyttäisi paitsi tulevia opiskelijoita ja elinikäisen oppimisen tavoitteita mutta myös sujuvoittaisi työmarkkinoita ja parantaisi työvoiman tuottavuutta.

Lisätietoja:

Topi Kytölehto
Puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry

0541129299
topi.kytolehto@sonk.fi