Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot

SONK: Kaikilla työntekijöillä oltava oikeus riittävään lomaan

Nykyinen lainsäädäntö asettaa suomalaiset palkansaajat epätasa-arvoiseen asemaan sen perusteella, kuinka kauan heidän nykyinen työsuhteensa on kestänyt. Alle vuoden kestäneet työsuhteet kerryttävät vuositasolla viikon vähemmän lomaa, mikä asettaa erityisesti nuoret työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan muiden kanssa. Jo nyt määräaikaiset ja epätyypilliset työsuhteet kasautuvat nuorille työntekijöille, mikä entisestään lisää heidän kokemaansa epävarmuutta työmarkkinoilla.

Pyrkimys tämän vuosilomalain epäkohdan korjaamiseksi kaatui neuvotteluissa Elinkeinoelämän keskusliiton vanhakantaiseen ja asenteelliseen vastustukseen. Tasa-arvoiseen ja erilaiset elämäntilanteet huomioivaan uudistukseen pyrkimisen sijaan EK pitää kiinni mekaanisesta tavoitteestaan lisätä työaikaa. Ehdotus lomien lyhentämisestä on kohtuuton.

“Sen sijaan, että pitäisimme kiinni mekaanisen työajan pidentämisen tavoitteesta, suomalaisilla työmarkkinoilla pitäisi viimein nostaa myös lyhyemmässä työsuhteessa olleet samalle viivalle muiden työntekijöiden kanssa. Määräaikaisuuksien ja lyhyiden työsuhteiden kasautuminen nuorille lisää entisestään ongelmia nuorten ikäluokkien jaksamisessa.” Demariopiskelijoiden varapuheenjohtaja Antti simi linjaa.

“Jos todella haluamme pitää kiinni hyvinvointivaltiosta myös tulevaisuudessa, meidän on huolehdittava työntekijöiden jaksamisesta ja riittävästä mahdollisuudesta palautua” Simi jatkaa.

 

Lisätietoa:

Antti Simi

0440604951

antti.simi@sonk.fi