Ajankohtaista, Etusivu, Kansainvälisyys

Kriisin jälkeen Euroopan unioni on yhtenäisempi ja vahvempi

Tänä vuonna tulee 25-vuotta Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Unioniin liittyminen liitti Suomen lopullisesti ja pysyvästi osaksi länttä ja Eurooppalaista yhteisöä. Euroopan unioni alkoi taloudellisena yhteisönä ja rauhanprojektina yhdistämään manteretta, joka oli käynyt kuluvan vuosisadan alkupuoliskon aikana kaksi historiansa verisintä sotaa ja holokaustin. Tämän jälkeen se on kasvanut kattamaan paljon muutakin ja yhdistänyt suurimman osan mantereesta.

Nykyään Euroopan unioni on tärkeä myös opiskelijoille ja koulutuksen alalla. Unioni on helpottanut nuorten matkustamista sekä vaihtoihin ja harjoitteluihin lähtemistä Eurooppaan ja yhdistänyt nuoret eurooppalaiset sukupolvet uudenlaisella tavalla. Erasmus+ -ohjelman kautta Suomesta on lähtenyt jo yli 90000 suomalaista opiskelijaa Eurooppaan ja on selkeästi suurin kohdealue suomalaisille sekä lähtöalue Suomeen saapuvilla. Erasmus+ -ohjelma yhdistää valtavat määrät eurooppalaisia opiskelijoita toisiinsa ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden matkustaa ja kerryttää kansainvälistä osaamista ja ystäviä.

Omalle sukupolvelleni Euroopan unioni onkin itsestäänselvyys ja unionin jäsenyys nähdään Suomelle positiivisena asiana, erityisen tärkeänä nuoret näkevät EU:n merkityksen ilmastonmuutoksen torjujana. Lisäksi. Erasmus+ ja muut sen kaltaiset ohjelmat ovat myös onnistuneet luomaan nuorille vahvan eurooppalaisen identiteetin ja luonut siteitä eri maiden kansalaisten välille.

Tällä hetkellä unionin keskeisiä arvoja, kuten oikeusvaltiota ja demokratiaa kyseenalaistetaan ja koronan aiheuttamaa kriisiä käytetään tässä hyväksi. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa unionin arvot ja jäsenmaiden välinen solidaarisuus ovat entistä tärkeämpiä ja niistä täytyy pitää entistä kovemmin kiinni. Arvoja ja yhtenäisyyttä testataan aina kriiseissä ja unionilla on mahdollisuus nousta tästäkin kriisistä entistä vahvempana ja yhtenäisempää, jos näistä arvoista ja maiden välisestä solidaarisuudesta pidetään kiinni.

Eurooppalaisuus ja kansainvälisyys näkyvät myös politiikassa ja järjestötoiminnassa. SONK toimii osana Eurooppalaista Young European Socialist (YES) kattojärjestöä, joka yhdistää eurooppalaiset sosialistiset ja sosialidemokraattiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Sosialidemokraattinen liike on aina ollut vahvasti kansainvälinen liike ja sille on luonnollista edistää yhtenäisempää ja solidaarisempaa Eurooppaa, se vaatii unionilta toimia myös kansalaistensa arjen ja hyvinvoinnin parantamiseksi ja yhtenäisen eurooppalaisen identiteetin luomiseksi.

Hyvää Eurooppa-päivää kaikille! 

Lisätietoja:
Ville Kurtti
ville.kurtti@sonk.fi