Ajankohtaista, Etusivu

Kutsu Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n 53. liittokokoukseen

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 53. liittokokous pidetään 31.10-1.11.2020 Turussa, Panimoravintola koulussa (Eerikinkatu 18). Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa lauantaina 31.10. klo 10.00  ja kokous avataan kello 12.00.

Liittokokouksesta määrätään liiton sääntöjen kahdeksannessa pykälässä Liittokokous. Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2019
  • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta 2019
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2020 varten
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2021 varten
  • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varahenkilöt seuraavaksi vuodeksi 2021
  • määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2021 varten
  • käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat
  • käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet

Ilmoittautuminen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 4.10.2020. Ilmoittautumislinkki!

Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 60€ (sis. majoitus, ruokailut, matkat ja iltaohjelma). Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta eikä matkoja kokouksen hinta on 30€.

Huomaathan, että jos haluat liiton tarjoamat palvelut (majoitus, matkat , ruokailu ja iltaohjelma) ei sinulla saa olla rästissä osallistumismaksuja muista SONKin tapahtumista. Jos epäilet, että sinulla olisi rästimaksuja, ota yhteyttä SONKin pääsihteeriin (neea.kahkonen@sonk.fi).

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (neea.kahkonen@sonk.fi) viimeistään 4.10.2020. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 60€ (sis. majoitus, matkat, ruokailut ja iltaohjelma). 

Aloiteoikeus

Liiton sääntöjen § 11 Liittokokouksen aloiteoikeus ja vaalitapa mukaisesti liiton henkilöjäsenillä ja osastoilla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostitse (toimisto@sonk.fi) viimeistään 4.10.2020.

Kokousasiakirjat

Kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 16.10.2020.

Nähdään liittokokouksessa!

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puolesta 31.08.2020

Heidi Miettinen, puheenjohtaja

Neea Kähkönen, pääsihteeri