Ajankohtaista, Etusivu, Tapahtumat

SONKin 50. liittokokous (ilmoittaudu viimeistään 12.10!)

KUTSU SOSIALIDEMOKRAATTISET OPISKELIJAT – SONK RY:N 50. LIITTOKOKOUKSEEN

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 50. liittokokous pidetään 11.11.–12.11.2017 Tampereella, Tampereen seudun työväenopisto Sampolassa. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa lauantaina 11.11.2017 klo 9.30 ja itse kokous alkaa klo 10.00.

Liittokokous määräytyy liiton sääntöjen § 8 Liittokokous mukaisesti. Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2016

– käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito

edelliseltä kalenterivuodelta 2016

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

– käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2018 varten

– valitaan kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2018 varten (huom! puheenjohtajan valitseminen ei ole liittokokouksessa käsiteltävä asiakohta, sillä liiton sääntöjen § 20 Siirtymäsäännökset mukaisesti liittohallituksen puheenjohtajalla on oikeus jatkaa tehtävässään aikaisempien sääntöjen mukaisesti kahden vuoden ajan)

– valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varamiehet seuraavaksi vuodeksi 2018

– määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2018 varten

– käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat

– käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 12.10.2017. Ilmoittautumislinkki on osoitteessa: https://goo.gl/forms/hiloTjvkVbdhp2ny1. Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 50€ (sis. majoitus, ruokailut ja iltaohjelma). Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan. Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta, kokouksen hinta on 30€. Alennus voidaan myöntää myös liittokokousosallistujille, jotka sitoutuvat tekemään talkootyötä liittokokouksen mahdollistamiseksi.

Liiton sääntöjen  § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (essi.virtanen@sonk.fi) viimeistään 12.10.2017. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 50€ (sis. majoitus, ruokailut ja iltaohjelma). Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan.

Kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 28.10.2017.

 

Nähdään liittokokouksessa!

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puolesta 11.9.2017

Jesse Jääskeläinen                                                        Essi Virtanen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri