Ajankohtaista, Etusivu, Tiedotteet

Liittokokoushaku 2020

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n liittohallitus on kokouksessaan 12.2.2020 vahvistanut, että liiton 53. liittokokous pidetään 31.10 – 1.11.2020, ja päättänyt avata liittokokoushaun.

Osastot voivat hakea liittokokousta pidettäväksi omalla paikkakunnallaan lähettämällä pääsihteerille (neea.kahkonen@sonk.fi) vapaamuotoisen hakemuksen viimeistään 12.4.2020. Hakemuksessa osasto kertoo, miten noin 100 osallistujan liittokokous voitaisiin kyseisellä paikkakunnalla järjestää. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • ehdotetun paikkakunnan kulkuyhteydet
  • kokouspaikka, josta löytyy tarpeeksi iso kokoussali ja mielellään myös pienempiä tiloja valiokuntatyöskentelyä varten
  • majoitusratkaisut
  • ruokailujen järjestäminen
  • miten osasto voisi auttaa liiton toimistoa liittokokouksen järjestämisessä (esimerkiksi talkootyö)

Osaston ei tarvitse tehdä tilavarauksia eikä pyytää tarjouksia esimerkiksi ruokailujen järjestämisestä hakemusta varten – riittää, että hakemus antaa hyvän yleiskuvan liittokokouksen järjestämismahdollisuuksista kyseillä paikkakunnalla.

Lisätietoja:
Neea Kähkönen
neea.kahkonen@sonk.fi
0452775070