Etusivu, Kannanotot

Maksuton avoin väylä SDP:n tavoitteeksi!

Suomi kohtaa historiansa pahimman talouskriisin, sitten 90-luvun laman. Kuitenkin jo ennen koronakriisin alkua Suomea uhkasi vakava osaamisen korjausvelka. Korkeakoulutettujen määrä Suomessa nousee varsin hitaasti ja kehitys on alle OECD-maiden keskiarvon. Vuosien 2008 ja 2018 välillä korkeakoulutettujen osuus on noussut vaatimattomat 3 prosenttiyksikköä 38%:sta 41%:iin, kun OECD:n keskiarvon on noussut noin 9 prosenttiyksikköä samassa ajanjaksossa. Hallitus onkin asettanut yhdeksi tavoitteeksi korkeakoulutettujen määrän kasvattamisen. Tämän tavoitteen toteuttamista puoltaa myös Vesa Vihriälän työryhmän raportti.

Toinen ongelma on se, että Suomessa opiskelijat aloittavat korkeakouluopinnot muita EU- ja OECD-maita myöhemmin. Tarpeettomat välivuodet on syytä jättää historiaan, ja avoin väylä on erinomainen ratkaisu tähän ongelmaan. Avoin väylä auttaa opiskelijaa tutustumaan valitsemaansa alaan, jolloin väylän kautta valitut opiskelijat valitsevat alansa opiskelukokemuksen perusteella, joka puolestaan vähentää opintojen keskeyttämistä ja myöhempää alan vaihtamista.

Avoimen väylän opintojen kautta voi tällä hetkellä hakea 250 korkeakoulupaikkaa ympäri Suomen. Avoimeen väyläjärjestelmään liittyy vakava valuvika, nimittäin avoimen väylän kustannukset ovat monelle opiskelijalle liian korkeat. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan sosioekonomisen taustan perusteella, ja on omiaan heikentämään mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista. Avoimen väylän kehittäminen parantaa työmarkkinoiden joustavuutta ja työvoiman tuottavuutta. Sujuva siirtyminen korkeakouluun on myös nuorelle itselleen helpotus, kun tulevaisuudelle löytyy suunta.

Korkeakoulutettujen määrän korottamiseksi ja välivuosien vähentämiseksi on syytä ottaa käyttöön ja laajentaa korkeakoulujen maksuton avoin väylä. Opintojen liukuvuutta tuleekin lisätä siten, että korkeakouluun pääseminen avoimen väylän kautta olisi helpompaa ja opiskelijalla kustannusneutraalia. Maksuttoman avoimen väylän käyttöönottaminen myös parantaa todistusvalinnan ulkopuolella jäävien opiskeljoiden mahdollisuuksia saada korkeakoulusta opiskelupaikkaa. Tästä syystä Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry vaatii, että SDP sitoutuu edistämään avointen korkeakouluopintojen maksuttomuutta niille, joilla ei ole vielä korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa, ja edistää avoimen väylän kautta saatavien opiskelupaikkojen lisäämistä.

Lue aloite, puoluehallituksen lausunto ja päätösesitys täältä. 

Lisätietoja:
Mohamed Shimer, Liittohallituksen jäsen
moh.shimer@gmail.com