Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot, Politiikka, Tiedotteet

Maksuttomuus kaikilla koulutusasteilla on suomalaisen yhteiskunnan elinehto

 

Opiskelijaliike ja opiskelijat ympäri Suomen viettävät tänään maksuttoman koulutuksen päivää. Suomen koulutusjärjestelmä on kehittynyt sadan vuoden aikana lähes olemattomasta lähtötasosta maailman parhaiden joukkoon. Tämä nousu ei ole tapahtunut sattumalta, vaan se on pitkäjänteisen arvopolitiikan tulos.

Maksuton koulutus on tulevaisuudessakin yksi tärkeimmistä tavoista tapa turvata aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus muodostavat kivijalan Suomen tulevaisuudelle kansainvälisessä kilpailussa.

“Koulutus on paitsi yksittäiselle opiskelijalle, myös suomalaiselle yhteiskunnalle kannattava sijoitus. Opiskeluaika Suomessa on kuitenkin kallista vaikka opinnot itsessään ovat suurimmalle osalle maksuttomia. Elämistä joudutaan rahoittamaan työnteolla ja lainan ottamisella. Se puolestaan hidastaa valmistumista ja vaikeuttaa opintojen päätoimista suorittamista.” Topi Kytölehto lausuu.

“Nykyhallituksen tekemien leikkausten myötä opintotuki ei kata elämiseen liittyviä normaaleja kuluja. Opintotuesta leikattu osa on vähintään palautettava, mutta pitkällä tähtäimellä tarvitsemme sosiaaliturvan kokonaisremontin, Yleisturvan, jossa myös opiskelijat ovat mukaan luettuna.”, Kytölehto linjaa.

“Maksuttomassa koulutuksessa ei ole pelkästään kyse Suomen kansalaisista. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille voivat pitkällä aikavälillä työntää pois kansainvälisiä osaajia, joita Suomi kipeästi tarvitsee. Meillä ei ole varaa sellaiseen.”, Kytölehto lisää.

#maksutonkoulutus

 

Lisätietoja:

Topi Kytölehto

Puheenjohtaja 2019, Demariopiskelijat

+358 50 911 5304

topi.kytolehto@sonk.fi