Ajankohtaista, Ajatuksia, Etusivu, Kannanotot, Politiikka, Tiedotteet, Yleinen

Markus Myllyniemi: Yliopistojen uusi pääsykoepolitiikka syrjii erityisesti poikia ja tulevaisuudestaan epävarmoja


Kunnanvaltuutettuna ja Helsingin yliopiston historian koulutusohjelman johtoryhmässä toimiva Markus Myllyniemi on hyvin huolissaan todistusvalintaa painottavan pääsykoepolitiikan vaikutuksista koulutuksen tasa-arvoon Suomessa.

“Kun ylioppilas- ja lukioarvosanojen merkitys valinnassa korostuu, erityisesti hitaasti kypsyvämmät yksilöt ovat heikommassa asemassa muihin verrattuna. Uusi pääsykoejärjestelmä syrjii kategorisesti myös poikia, joille motivaatio opiskeluun syntyy usein huomattavasti myöhemmällä iällä tyttöihin verrattuna, “ muistuttaa Myllyniemi. Koulutusohjelmien naisvaltaistuminen on Myllyniemen mukaan todennäköistä, sillä esimerkiksi Turun lääketieteellisen tiedekunnan suorittaman simulaation mukaan uudet todistusvalintaa painottavat vaatimukset nostaisivat naisten osuuden sisään päässeistä 50%:sta yli 60%:iin.

Uuden pääsykoejärjestelmän seurauksena valmistautuminen kolmannen asteen koulutukseen alkaa jo lukion ensimmäisellä luokalla, sillä ylioppilaskokeeseen valittavat aineet määrittävät hakijan todistuspisteitä. “On kohtuutonta olettaa, että 15-vuotias tietää tarkalleen, mitä hän tulevaisuudeltaan haluaa. Pahimmillaan uuden järjestelmän seurauksena nuori tekee koulutuksensa suhteen peruuttamattoman päätöksen, jota hän katuu lopun ikäänsä,” Myllyniemi toteaa. Hänen mukaansa merkittävä ongelma on myös ammattikouluopiskelijoiden epätasa-arvoinen asema uuden järjestelmän seurauksena. ”Sen sijaan, että heikennämme sosio-ekonomista liikkuvuutta käytännössä sulkemalla kokonaisen väestöryhmän todistusvalinnan ulkopuolelle, tulisi meidän huolehtia siitä, että kaikilla on tasavertainen polku kolmannen asteen koulutukseen. Nykytilanteessa, jossa nuorten syrjäytyminen ja kasvava koulutuksellinen epätasa-arvo ovat merkittäviä ongelmia, ylioppilaskokeen arvosanoja painottava pääsykoeuudistus on askel täysin väärään suuntaan,” tiivistää Myllyniemi.

Ääni opiskelijalle kampanjassa SONK nostaa esiin opiskelijataustaisia ehdokkaita ja nostaa keskusteluun niin koulutusta ja tiedettä kuin opiskelijan hyvinvointia koskevia teemoja.

Lisätietoja:

Markus Myllyniemi

+358458539401

markusmyllyniemi@elisanet.fi

https://markusmyllyniemi.fi