Ajankohtaista, Etusivu

Mitä puoluekokouksesta jäi opiskelijoille käteen?

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry teki SDP:n puoluekokoukselle kahdeksan aloitetta ja järjestön puheenjohtajisto pyrki myös vaikuttamaan poliittiseen ohjelmaan tekemällä muutosesityksiä muun muassa opiskeluterveydenhuoltoon, opiskelijoiden toimeentuloon sekä korkeakoulutuksen kehittämiseen liittyen.

SONKin aloitteita hyväksymällä SDP:n puoluekokous linjasi puolueen pyrkivän vahvistamaan opinto-ohjausta ja muuttamaan avoimen korkeakoulun opinnot maksuttomiksi niille, joilla ei vielä ole korkeakoulussa tutkinnonsuoritusoikeutta tai suoritettua tutkintoa. Puoluekokous yhtyi myös SONKin aloitteisiin translain loppuunsaattamisesta ja eheytyshoitojen kieltämisestä sekä tekstiilien ja elektroniikan laatustandardien tukemisesta. Aloitteemme vaalimaterialismin alasajosta sai positiivisen vastaanoton ja puoluekokous päätti mm. kannustaa ja haastaa omia jäseniään kampanjoissa ja niiden ulkopuolella  huomioimaan ekologisuuden kaikessa toiminnassaan sekä kehittää ehdokkaille yhä ekologisempia kampanjointitapoja.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että puoluekokous yhtyi huoleemme opiskelijoiden toimeentulosta ja hyväksyi aloitteen opintorahan korottamisesta sadalla eurolla.  Sosiaaliturvauudistus on pitkä prosessi ja on hyvä että opiskelijoiden toimeentuloa lähdetään kohentamaan jo ennen sen voimaantuloa” SONKin puheenjohtaja Heidi Miettinen iloitsee.

SDP:n puoluekokous äänesti myös SONKin aloitteesta poistaa lukukausimaksut EU/ETA -maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

“Aloite herätti odotetusti keskustelua ja valitettavasti kaatui saliäänestyksessä. Toivomme järjestömme tulevien toimijoiden jatkavan kuitenkin sitkeästi taistelua opiskelijoita eriarvoistavia lukukausimaksuja vastaan”, SONKin puheenjohtaja Heidi Miettinen kommentoi. “Olemme kuitenkin iloisia, että Tölö Unga Socialisterin aloite Suomessa toisen asteen ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden oleskeluluvista sai puoluekokoukselta myönteisen kannan. Toivomme tämän helpottavan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen.”

Puoluekokous hyväksyi myös poliittisen ohjelman, jonka korkeakoulupoliittinen osio pysyi pitkälti puoluehallituksen esittämän pohjan mukaisena. Opiskelijaterveydenhuoltoon ja opiskelijan toimeentuloon liittyvät kirjaukset jäivät valitettavan vähäisiksi.

“Poliittinen ohjelma on opiskelijoiden kannalta varsin hyvä, mutta jäi vielä kaipaamaan kunnianhimoa. Opiskelun tulisi olla kaikille opiskelijoille maksutonta ja opiskelijan toimeentulon ei tule perustua lainaan “, SONKin varapuheenjohtajat Ville Kurtti ja Silja Nurmi toteavat. “Uskomme kuitenkin SDP:n vahvistavan asemaansa myös opiskelijoiden puolueena puheenjohtaja Sanna Marinin johdolla.”

Haluamme kiittää kaikkia puoluekokousedustajia jotka teitte työtä valiokunnissa ja salissa opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja:
Heidi Miettinen, puheenjohtaja
heidi.miettinen@sonk.fi
045 1129299