Etusivu, Kannanotot

Näpit irti opiskelijoiden toimeentulosta!

Valtiovarainministeriön ehdotus kannustaa opiskelijoita työskentelemään opintojen ohella ja vähentää samalla opintotukikuukausien määrää on käsittämätön. Valtiovarainministeriön muistiossakin todetaan että opintojen ohella työskentelyllä voi olla vaikutuksia opintoaikoihin. Jo nyt lähes 60% korkeakouluopiskelijoista työskentelee opintojen ohella, kannustimien lisääminen ja opintotukikuukausien poistaminen samanaikaisesti kannustaa lähinnä opiskelijoita hyppäämään oravanpyörään ja olemaan välittämättä omasta hyvinvoinnistaan. Heikennysten sijaan tulee panostaa opiskelijoiden hyvinvointia edistäviin tukipalveluihin ja koulujen työelämäyhteistyöhön, joka sujuvoittaa siirtymistä opinnoista työelämään.

”Päätoimisen opiskelijan tehtävä on nimenomaan opiskella eikä työskennellä opiskelun laadun tai levon kustannuksella. Opiskelijan vuorokaudessakin on vain 24 tuntia emmekä halua kenenkään joutuvan työuupumuksen partaalle yrittäessään työskennellä ja samalla valmistua tavoiteajassa,” puheenjohtaja Heidi Miettinen muistuttaa.

Toinen valtiovarainministeriön opiskelijoihin kohdistuva ehdotus on aikuiskoulutustuen muuttaminen lainapainotteiseksi. Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan muuttuvan työelämän vaatimusten lisäävän jatkuvan oppimisen tarvetta sekä tunnistetaan muutoksen kohdistuvan eniten matalamman koulutustason vaatimiin töihin. Esitys aikuiskoulutustuen lainapainotteisuudesta tekee opiskelusta vähemmän houkuttelevaa tilanteessa, jossa osaamistasoa Suomessa pitäisi nostaa.

“Työelämän nopea muutos lisää uudelleenkouluttautumisen merkitystä ja elinikäisestä oppimisesta on tulossa uusi normaali. Aikuiskoulutustuen heikentäminen on ristiriitaista tulevaisuuden työelämän tarpeiden kanssa” varapuheenjohtaja Ville Kurtti toteaa.

Lisätiedot:
Heidi Miettinen, puheenjohtaja
heidi.miettinen@sonk.fi
045 1129299