Ajankohtaista, Kannanotot, Politiikka

Opinto-ohjaus kaipaa ansaitsemansa tunnustuksen lisäksi resursseja

Opinto-ohjaus tunnustetaan tärkeäksi osaksi opintoja niin opintojen etenemisen kannalta kuin myös oppijan tai opiskelijan pohtiessa tulevaisuuden opintopolkuaan. Valitettavasti opinto-ohjauksen arvostus ei vielä näy sen resursseissa ja ohjattavien määrä yhtä opinto-ohjaajaa kohden on valtava.

Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että opinto-ohjausta tulee vahvistaa ja toisella asteella tulee selvittää sitovat mitoitukset opinto-ohjauksen määrästä. Tämä on hyvä alku, mutta on myös huolehdittava riittävästä opinto-ohjauksesta perusopetuksessa sekä korkeakouluissa.

OAJ:n laskelmien mukaan perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta puuttuu yhteensä 900 opinto-ohjaajaa. Nykyisen opinto-ohjauksen riittämättömyydestä kertoo myös se, että vain puolet lukiolaisista kokee saaneensa riittävästi opinto-ohjausta ja ammatillisella puolella vastaava luku on vielä heikompi – vain kolmannes (Amisbarometri 2019, Lukiolaisbarometri 2019).

On toivottavaa, että nuori löytää mahdollisimman pian oman polkunsa jatko-opintoihin sekä sieltä edelleen työelämään. Opinto-ohjauksella tuetaan opintoja kyseisessä oppilaitoksessa, mutta sovitetaan myöskin yhteen haaveita, taipumuksia ja mahdollisuuksia jotta nuori kykenisi tekemään oman tulevaisuutensa kannalta mahdollisimman hyviä päätöksiä, miten edetä omalla opintopolullaan. 

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry on tehnyt aloitteen SDP:n puoluekokoukselle opinto-ohjauksen rahoituksen lisäämisestä, jotta siirtyminen koulutusasteelta toiselle ja työelämään on sujuvaa ilman tarpeettomia välivuosia ja keskeytettyjä tutkintoja.

Lisätietoa
Heidi Miettinen, puheenjohtaja
heidi.miettinen@sonk.fi
045 1129299

 

Aloite, puoluehallituksen lausunto ja päätösesitys on luettavissa täältä.