Ajankohtaista, Kannanotot, Yleinen

Opiskelijat osaksi sosiaaliturvan uudistusta ja sen valmistelua

Sanna Marinin hallituksen tarkoituksena on aloittaa kauan odotettu sosiaaliturvan uudistus. Uudistuksen tavoitteena on päivittää sosiaaliturva paremmin vastaamaan nykyajan tarpeisiin ja haasteisiin. Lisäksi uudistuksen tarkoituksena on myös hajanaisen ja monimutkaisen järjestelmän yksinkertaistaminen ja yhdentäminen. Hallituksen asettamat tavoitteet kuten selkeämpi ja toimivampi järjestelmä sekä riittävän toimeentulon takaaminen kaikille ovat hyviä ja kannatettavia. Sosiaaliturvan uudistuksessa tulee myös tuoda opiskelijat vihdoin samalle tasolle perusturvan saajien kanssa. Myös opiskelijoiden tuet tulee ottaa osaksi sosiaaliturvan uudistusta ja tulevaa yhtenäisempää järjestelmää. 

Helsingin sanomat uutisoivat 6.2. hallituksen päässeen sopuun uudistusta valmistelevan komitean kokoonpanosta ja tehtävänannosta. Tehtävänannosta HS:n tiedot eivät vielä paljoa kerro, mutta sen tulisi myös sisältää opiskelijoiden ottaminen tasavertaiseksi osaksi uutta järjestelmää. HS:n mukaan komiteassa olisi edustus nuorisoalan kattojärjestöltä Allianssilta, mutta uutisen mukaan tämä tarkoitti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) jättämistä komitean ulkopuolelle. Myös opiskelijoilla tulisi olla oma edustuksensa valmistelussa, jotta myös opiskelijoiden ääni ja näkemykset tulevat kuuluviin ja opiskelijaliikkeen asiantuntemus saadaan komitean käyttöön. Komiteaan olisi hyvä saada sekä korkeakouluopiskelijoiden, että toisen asteen opiskelijoiden edustus.

SONK kannattaa sosiaaliturvan uudistamisen pohjaksi SDP:n Yleisturva-mallia, jossa nykyinen tukiviidakko korvattaisiin yhdellä automatisoidulla kolmitasoisella tukimuodolla, jonka piiriin kuuluisivat kaikki muut paitsi eläkeläiset. Näin opiskelijat tulisivat tasavertaiseksi muiden ryhmien rinnalle ja siirryttäessä täysimääräisesti yleisturvan piiriin voidaan opintolainasta luopua tarpeettomana, poistaen epäoikeudenmukaisen tilanteen, jossa opiskelijat ainoana ryhmänä joutuvat ottamaan velkaa arkipäiväisten menojen kattamiseen. Sosiaaliturvan uudistus tulee kuitenkin olemaan monia vuosia kestävä prosessi ja opiskelijoita ei voida jättää odottamaan vuosikausia parannusta taloudelliseen ahdinkoonsa, minkä takia tulee opintorahan tasoa nostaa merkittävästi mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Ville Kurtti, 1. varapuheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
050 3004382