Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot

Opiskelijoiden toimeentulo vaatii nopeaa parannusta!

Sanna Marinin hallitus on aloittanut hallitusohjelmansa mukaisesti pitkään odotetun sosiaaliturvauudistuksen. SONK on aiemmin vaatinut, että opiskelijat tulee ottaa osaksi uudistusta ja sen valmistelua. Sosiaaliturvauudistus kuitenkin kestää pitkään pelkän komitea valmistelun kestäessä kaksi vaalikautta. Opiskelijoiden taloudellinen ahdinko ei voi odottaa niin pitkään, minkä takia opiskelijoiden toimeentuloa pitää parantaa mahdollisimman pian nostamalla opintorahan tasoa merkittävästi. SONK esittääkin SDP:n puoluekokoukselle, että puolue ottaa tavoitteekseen opintorahan nostamisen sadalla eurolla.

Nykyinen lainapainotteinen opintotukijärjestelmä on epäoikeudenmukainen, sillä se pakottaa opiskelijat ainoana ihmisryhmänä elättämään itsensä ottamalla lainaa. Liian alhainen opintoraha pakottaa monet opiskelijat ottamaan lainaa arkipäiväisiin menoihinsa tai työskentelemään opintojen ohella. Sipilän hallituksen vuoden 2016 leikkaus opintorahaan on vain pahentanut tätä. Opintorahan alhaisuus myös tarkoittaa, että suurin osa opiskelijoista elää alle THL:n köyhyysrajan sekä EUn minimibudjetin.

Koronaepidemian jälkeisessä talouden palautumisessa koulutus on erityisen tärkeää. Keskustelussa on ollut esillä muun muassa tarve koulutusasteen nostamiseen sekä opiskelijoiden nopeampaan valmistumiseen. Opiskelijoiden toimeentulon parantaminen vaikuttaa molempiin. Merkittävimpiä opintoaikojen pidentäjiä ovat työskentely opintojen ohella toimeentulon parantamiseksi sekä mielenterveysongelmat. Huoli toimeentulosta ja velkaantumisesta puolestaan vaikuttaa mielenterveyteen ja jaksamiseen.

Koulutus, tutkimus ja koulutettu työvoima on Suomen merkittävimpiä valtteja maailmalla, väestön koulutus taas on merkittävimpiä työmarkkinatoimenpiteitä ja tärkeää talouden elpymisen kannalta. Opintorahan korotus tukisi välillisesti Sanna Marinin hallituksen ja SDP:n tavoitteita koulutuksen kunnianpalautuksen suhteen niin korkeakoulutettujen määrän nostamisessa kohti OECD-maiden kärkeä kuin tutkimuksenkin suhteen.

Opiskelijoiden toimeentulo vaatii nopeaa kohentamista ja Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry vaatii SDP:n puoluekokousta hyväksymään järjestön tekemän aloitteen ja puoluetta ottamaan tavoitteekseen opintotuen korotuksen sadalla eurolla.

Kirjoittaja:
Ville Kurtti, 1. varapuheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi

Käy lukemassa aloite nro 90 Opiskelijoiden toimeentuloa kohennettava jo ennen siirtymistä Yleisturvaan sosiaaliturvauudistuksessa. Aloite, puoluehallituksen lausunto ja päätösesitys on luettavissa täältä!