Ajankohtaista, Etusivu

SONK hakee pääsihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry on poliittinen opiskelijajärjestö ja opiskelijoiden ääni sosialidemokraattisessa liikkeessä. Arvojamme ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Olemme feministinen järjestö ja toiminnassamme painotamme erityisesti yhdenvertaisuutta ja kansainvälisyyttä.

SONK hakee nyt pääsihteeriä vakituiseen työsuhteeseen. Työpaikka sijaitsee SONKin toimistolla Helsingin Hakaniemessä.

Pääsihteeri vastaa liiton taloudesta ja hallinnosta yhteistyössä liittohallituksen kanssa. Lisäksi pääsihteerin tehtäviin kuuluu viestintää, koulutus- ja seminaaritoiminnan järjestämistä ja verkostoyhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Pääsihteeri tukee osastoissa toimivia vapaaehtoisia paikallistoiminnassa ja luottamushenkilöitä poliittisessa valmistelu- ja vaikuttamistyössä.

Etsimällämme henkilöllä on kykyä järjestön kehittämiseen ja tahtoa viedä toiminta uusiin sfääreihin. Henkilö ei säikähdä haasteita, ratkoo ongelmatilanteet oikeudenmukaisesti ja pysyy lujana, kun tilanne sitä vaatii. Hän uskaltaa kysyä, kun ei tiedä, eikä hän lannistu vastoinkäymisistä. Henkilö on empaattinen verkostoituja, joka haluaa työskennellä yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kanssa. Hän ottaa haltuun sekä kriisitilanteet että skumppatilanteet.

Pääsihteeri toimii liiton puheenjohtajan työparina, mutta työskentelee itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Työ sisältää satunnaisesti matkustamista Suomessa ja ulkomailla sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

 Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

 •       sitoutumista työhön ja itsenäistä työotetta
 •       työn tai vapaaehtoisuuden kautta kertynyttä järjestökokemusta
 •       hyviä vuorovaikutustaitoja ja huumorintajua
 •       joustavuutta työajoissa ja -paikoissa
 •       tietoteknistä perusosaamista
 •       talous- ja asiakirjahallinnon perusosaamista
 •       hyvää kielitaitoa
 •       sosialidemokraattista maailmankatsomusta ja halua edustaa sosialidemokraattisia arvoja

Eduksi katsomme myös:

 •       viestintäosaaminen ja ideat viestinnän kehittämiseksi
 •       kokemus SONKin toiminnasta ja muusta opiskelijatoiminnasta
 •       korkeakoulupolitiikan tuntemus 

SONK tarjoaa sinulle monipuolisen työnkuvan, paikan Hakaniemen ympyrätalon lämminhenkisessä työyhteisössä sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Meillä pääset muovaamaan työtä itsesi näköiseksi ja toimimaan aktiiviemme kanssa yhteisten päämääriemme saavuttamiseksi. Toivomme pääsihteeriltä joustavuutta, mutta vastapainoksi haluamme myös olla joustava työnantaja.

Toivomme valitun henkilön voivan aloittaa perehdytysjakson 1.12.2020 alkaen ja pääsihteerin varsinainen tehtävä alkaa 1.1.2021. Pääsihteerin peruspalkka on 2550 euroa + 6 prosentin korvaus kokonaistyöajasta. Koeaika on neljä kuukautta.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelon pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sonk.fi 8.11.2020 mennessä (laitathan sähköpostisi otsikoksi ”Hakemus SONKin pääsihteeriksi”). Liittohallitus valitsee haastateltavat 12.11. kokouksessaan ja haastattelut järjestetään 16.-19.11. Helsingissä sekä järjestämme tarpeen mukaan etähaastattelumahdollisuuden. Pääsihteerin valitsee SONKin liittohallitus 20.11. kokouksessaan.

 Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

 Lisätietoja tehtävästä antavat: 

Neea Kähkönen, pääsihteeri
neea.kahkonen@sonk.fi
p. 045 277 5070

Heidi Miettinen, puheenjohtaja
heidi.miettinen@sonk.fi
p. 045 112 9299