Ajankohtaista, Kannanotot

SONK: Nuoret ansaitsevat samat oikeudet työelämässä kuin muutkin

Hallitus on päättänyt jatkaa työntekijöiden asemaa heikentävää politiikkaansa, tällä kertaa pyrkimyksenä keventää määräaikaisuuksien perusteita alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Tämän johdosta oppositio on jättänyt välikysymyksen, jonka hyväksymistä myös Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry tukee.

On täysin mahdotonta hyväksyä hallituksen linjaus, jonka mukaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa voitaisiin luoda kaksoisstandardit työelämässä iän perusteella. Nuoret sukupolvet kohtaavat jo nyt jatkuvaa ja yhä yleistyvää epävarmuutta työelämässä. Syrjintä iän perusteella on yleisimpiä nuorten työntekijöiden kohtaamia syrjinnän muotoja työelämässä.

“Nuoret eivät tarvitse lisää epävarmuutta jo nyt pirstaloituville työmarkkinoille vaan luottamusta tulevaan ja hyvinvointivaltion tulevaisuuteen”, toteaa SONKin puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

“Tällä uudistuksella hallitus heikentää sekä suomalaisten nuorten uskoa tulevaisuuteen että luottamusta suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Me emme halua nuorista kakkosluokan kansalaisia työmarkkinoille”, Jääskeläinen jatkaa.

Yhä kasvava työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on huolestuttava ilmiö ja suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden suurin uhka. Hallituksen keinot ovat kuitenkin täysin väärät. Halu rakentaa suomalaista hyvinvoivaa yhteiskuntaa syntyy uskosta ja luottamuksesta tulevaisuuteen. Nuoria tulee kannustaa pääsemään takaisin työelämään palauttamalla nuorisotakuu, turvaamalla riittävät palvelut sekä mahdollistamalla työn ja sosiaaliturvan joustava yhdistäminen.

Lisätiedot:

Jesse Jääskeläinen

+358451129299

jesse.jaaskelainen@sonk.fi