Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot

SONK vaatii psykoterapiakoulutuksen muuttamista maksuttomaksi.

Suomessa on tällä hetkellä merkittävä ongelma psykoterapian saatavuudessa, joka johtuu psykoterapeuttien liian vähäisestä määrästä. Psykoterapiakoulutuksen muuttaminen maksuttomaksi auttaisi vastaamaan kysyntään ja tekisi koulutukseen pääsystä tasa-arvoisempaa, kun pääsyyn vaikuttaisi maksukyvyn sijaan ensisijaisesti ammatillinen kyvykkyys. Kymmenien tuhansien eurojen maksut koulutuksesta eivät houkuttele alalle opiskelemaan ja ovat epätasa-arvoistavia.

“Koulutuksen maksuttomuus on suomalaisen hyvinvointivaltion peruspilareita ja niinkin merkittävän koulutusalan kuin psykoterapiakoulutuksen maksullisuus ei ole perusteltavaa tai oikeudenmukaista. Erityisesti psykoterapian kaltaisen alan maksuttomuus hyödyntää koko yhteiskuntaa mielenterveysongelmien muodostuessa entistä suuremmaksi ja kalliimmaksi ongelmaksi Suomessa.” varapuheenjohtaja Ville Kurtti toteaa.

Mielenterveysongelmat ovat erittäin merkittävä haaste yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Psykoterapian on todettu olevan vaikuttava, työkykyä ylläpitävä ja palauttava hoito, joka sopii erilaisille ihmisryhmille, mutta psykoterapeutille pääsyyn on todettu olevan hankalaa ja psykoterapauttien määrän liian vähäinen vastaamaan kysyntään. Mielenterveysongelmat vaikuttavat merkittävästi työn tehokkuuteen, työllisyyteen sekä niiden on todettu olevan yksi merkittävimmistä opintoaikojen pidentäjistä korkeakouluopiskelijoilla. Mielenterveysongelmien aiheuttamien kokonaiskustannusten on arvioitu olevan Suomessa jopa 6 miljardia euroa.  Tämän takia tehokas puuttuminen, johon tarvitaan merkittävästi lisää psykoterapeutteja, on koko yhteiskunnan etu. 

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK vaatii psykoterapiakoulutuksen muuttamista maksuttomaksi, jotta terveydenhuolto pystyisi vastaamaan psykoterapeuttien suureen tarpeeseen ja koulutukseen pääsyn olisi tasa-arvoista. SONK tukee asiasta tehtyä kansalaisaloitetta ja kannustaa kaikkia allekirjoittamaan sen. Käy allekirjoittamassa aloite täältä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7206 

Lisätietoja:
Ville Kurtti
ville.kurtti@sonk.fi
050 3004382