Ajankohtaista, Tapahtumat

SONKin 51. liittokokous Joensuussa 10.-11.11.2018

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 51. liittokokous pidetään 10.–11.11.2018 Joensuussa, Original Sokos Hotel Kimmelissä (Itäranta 1, 80100 Joensuu). Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa lauantaina 10.11.2018 klo 11:00 ja itse kokous avataan Joensuu-kabinetissa klo 13:00.

Liittokokouksesta määrätään liiton sääntöjen kahdeksannessa pykälässä Liittokokous. Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2017
  • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta 2017
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2019 varten
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2019 varten
  • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varamiehet seuraavaksi vuodeksi 2019
  • määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2019 varten
  • käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat
  • käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet

Ilmoittautuminen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 11.10.2018. Ilmoittautumislinkki!

Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 60€ (sis. majoitus, ruokailut ja iltaohjelma). Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan. Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta, kokouksen hinta on 30€ (huom. sunnuntain 11.11. aamiainen sisältyy vain majoittujille).

Ilmoittautuminen äänivallattomaksi osaston edustajaksi

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (sini.heino@sonk.fi) viimeistään 11.10.2018. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 60€ (sis. majoitus, ruokailut ja iltaohjelma). Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan.

Aloiteoikeus

Liiton sääntöjen § 11 Liittokokouksen aloiteoikeus ja vaalitapa mukaisesti liiton henkilöjäsenillä ja osastoilla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostitse (toimisto@sonk.fi) viimeistään 11.10.2018.

Kokousasiakirjat

Kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 27.10.2018.

Nähdään liittokokouksessa!

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puolesta 24.8.2018

Jesse Jääskeläinen, puheenjohtaja

Essi Virtanen, pääsihteeri