Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot

Sosiaaliturvauudistuksen tulee tehdä opiskelusta helppoa ja houkuttelevaa

Hallituksen asettama sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta valmisteleva parlamentaarinen komitea on aloittanut työnsä luomalla tilannekuvaa nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmista, joihin uudistuksen tulisi puuttua. Nykyjärjestelmän ongelmia tunnistamassa ovat olleet komitean eduskuntapuolueita edustavat jäsenet sekä komitean pysyvät asiantuntijat. Tunnistetut ongelmat on jaettu nopealla aikataululla ratkaistaviksi sekä pidemmän aikavälillä ratkaistaviin. Joukosta löytyy myös useita opiskelun sosiaaliturvassa tunnistettuja ongelmia. Listasta löytyy paljon tuttuja ongelmia ja haasteita, jotka SONK on myös tunnistanut nykyisessä järjestelmässä.

Nopealla aikataululla korjausta tarvitsevien ongelmien kohdalla korostuu erilaisten opintososiaalisten etuuksien hajanaisuus, opintorahan alhainen taso, opintotuen vaatimusten tiukkuus sekä opiskelijoiden toimeentulon takaaminen myös poikkeustilanteissa, kuten kesällä opiskelijan jäädessä ilman kesätyötä. Tärkeä huomio on muun muassa useita kertoja kiristetyt vaatimukset ja aikarajat opintotuelle, joiden vaikutusta ei ole edes arvioitu ja jotka eivät huomioi inhimillisistä syistä johtuvia viivästyksiä opintoihin. Myös opiskelijan omien tulojen sekä vanhempien tulojen tulorajojen noston tarpeellisuutta pohditaan.

Pidempiaikaista ratkaisua tarvitsevat tunnistetut ongelmat puolestaan korostavat myös nykyjärjestelmän sirpaleisuutta sekä pohtii opintotuen tulevaisuutta erilaisissa sosiaaliturvan vaihtoehdoissa. Erityisesti opintotuen lainapainotteisuuden tulevaisuus on esillä. Muistiossa esitetään kolme eri vaihtoehtoa, joissa opintotuki, joko pysyy nykyisen kaltaisena erillisenä tukena, mutta sen ominaisuuksia tarkastellaan uudelleen, opintotuki korvataan tai sitä täydennetään yleisellä toimeentulon takaavalla tuella tai siirrytään mahdollisimman yksinkertaiseen yksilökohtaiseen tukeen, joka korvaa vanhat tuet, eli käytännössä perustuloon. Erikoista kuitenkin on, että pelkästään opiskelijoiden kohdalla kysytään onko heidän mukaan ottaminen viimeiseen vaihtoehtoon taloudellisia edellytyksiä. Lisäksi opintotuen yhdistäminen muihin etuuksiin, kuten perhe-etuuksiin vaatii selkeyttämistä.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK kannattaa SDP:n esittämää Yleisturvamallia, jolla myös nämä opiskelun etuuksissa todetut ongelmat tulisivat ratkaistuksi. Yleisturva yksinkertaistaa tukia ja kaikki opiskelevat olisivat saman tukimuodon piirissä ja opiskeluun kannustettaisiin entistä selkeämmin myös työttömänä. Opintotuen riittämättömyys ja lainapainotteisuus sekä huoli opiskelijoiden toimeentulosta poikkeustilanteissa, kuten työttömänä kesällä, tulisi myös ratkaistua Yleisturvalla opiskelijoiden ollessa muiden ryhmien kanssa saman tuen piirissä, joka takaa toimeentulon myös kun opinnot eivät etene ja opiskelijalla ei ole muita tuloja. Opiskelijoiden tullessa täysimääräisesti yleisturvan piiriin voidaan myös opintolainasta luopua tarpeettomana. Nopeaksi helpotukseksi opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin puolestaan SONK on jo esittänyt opintorahan tason merkittävää nostoa mahdollisimman pian.

Muistiossa todetaan melko osuvasti, että “Kouluttautuminen ei ole riittävän helppo tai houkutteleva vaihtoehto…”. Tämä pätee sekä nuoriin, joille opintotuki ei takaa riittävää toimeentuloa ja tarjoaa vain velkaantumista tai opintoja pitkittävää työntekoa toimeentulon turvaamiseksi että työttömiin, kun mahdollisia etuuksia on useita ja joilla tutkintoon johtava koulutus ei kelpaa “aktiivisuudeksi”. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena koulutuksen osalta olisi tehdä opiskelusta aina kannattavaa ja houkuttelevaa sekä nuorille että vanhemmillekkin oppijoille ja näin tukea elinikäistä oppimista, jonka merkitys kasvaa entisestään yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
Ville Kurtti, 1. varapuheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
050 3004382