Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot, Politiikka, Tiedotteet, Yleinen

Toisen asteen maksuttomuus on myös korkeakoulutuksen saavutettavuuden edellytys


Suomessa toisen asteen koulutus on pitkään ollut tosiasiallinen peruskoulutusaste. Nykyään pelkällä peruskoululla on lähes mahdoton saada työtä ja näiden paikkojen määrä vähenee entisestään. Korkeakoulutututkinnon suorittaneiden määrä Suomessa laskee tasaiseen tahtiin ja korkeakoulutettujen osuus väestöstä on jo alle OECD-maiden keskiarvon.

Näiden tilastojen valossa toisen asteen koulutuksen kustannukset opiskelijoille ovat suorastaan hälyttävät. Esimerkiksi lukion käymisen kustannukset saattavat nousta 2600 euroon. Suomen lukiolaisten liiton selvityksen mukaan 60 prosentille perheistä kustannukset aiheuttavat taloudellisia haasteita. Toisen asteen hintalappu paitsi aiheuttaa päänvaivaa, rajaa myös myöhempiä koulutusmahdollisuuksia: lähes kymmenesosalla opiskelijoista taloudellinen tilanne vaikuttaa opiskelupaikan valintaan toisella asteella.

Suomen koulutuspolku on raivauksen tarpeessa. Hyvin koulutettu väestö on pienelle maalle menestymisen elinehto, eikä meillä ole varaa rajata opiskelijoidemme koulutuspolkua jo ennen toiselle asteelle pääsemistä. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osallistua suomalaiseen koulutuspolkuun riippumatta omista tai perheensä tuloista. Vanhempien koulutus ja sosioekonominen asema vaikuttavat vieläkin suuresti koulutusvalintoihin, eikä toinen aste voi jäädä nykyisenkaltaiseksi pullonkaulaksi joka rajoittaa entisestään korkeakoulujen saatavuutta. Tässä valossa vaikuttaakin käsittämättömältä, että nuorten toisen asteen maksuttomuuden puolesta tekemä aloite kaadetaan muotoseikkoihin.

Tiistaina 26.2. demariopiskelijat marssivat yhdessä nuorten ja opiskelijoiden kanssa kansalaistorille osoittamaan mieltään toisen asteen maksuttomuuden puolesta. Tule paikalle osoittamaan tukesi maksuttomalle toiselle asteelle!

Lisätietoja:

Topi Kytölehto

Puheenjohtaja

+358 50 911 5304

topi.kytölehto@sonk.fi