Ajankohtaista, Ajatuksia, Etusivu, Kannanotot, Politiikka, Tiedotteet, Yleinen

Toisen asteen opinto-ohjaus tarvitsee lisäresursseja

Jokin aikaa sitten Helsingin Sanomissa julkaistiin artikkeli nimeltä Liikaa vaihtoehtoja, joka keskittyi multipotentiaaleihin. Multipotentiaalit ovat artikkelin mukaan henkilöitä, joilla ei ole kutsumusta tietylle alalle vaan useita kiinnostuksen kohteita. Artikkelissa puhuttiin myös siitä, kuinka toisella asteella pitäisi valita oma urapolku ja entäpä jos ei ole selvää suuntaa mihin jatkaa. Multipotentiaali tai ei, mutta toisella asteella pitäisi osata vastata vastata siihen lopullisen tuntuiseen ja vähän pelottavaankin kysymykseen “mikä musta tulee isona”.

Olen itse valmistunut ylioppilaaksi 2015 ja oman kokemukseni perusteella lukio-opetuksessa opinto-ohjaus painottui nimenomaan lukiokurssien valintaan eikä niinkään jatko-opintojen suunnitteluun. Itse päädyin opiskelemaan vasta välivuoden jälkeen ja nyt vietän uutta välivuotta pohtien mitä oikeastaan haluaisin tehdä. Moni muu on kokenut saman. Koulutus kannattaa -selvityksen (2015) mukaan noin 30 prosenttia ylioppilastutkinnon suorittaneista ei ollut aloittanut jatko-opintoja vietettyään välivuoden. Toki osa välivuosista on suunniteltuja, mutta joukkoon mahtuu myös niitä, jotka vielä etsivät suuntaa tulevaisuudelleen.

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävä on antaa opiskelijoille valmiudet korkeakouluopintojen suorittamiseen. Ammatillisessa koulutus taas keskittyy nimensä mukaisesti opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja jatko-opintovalmiuksien tuottaminen on vain yksi monista tavoitteista. Ammatillisen koulutuksen reformissa jatko-opintovalmiudet ovat osana Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) HOKS ei kuitenkaan palvele opiskelijoita kuten sen pitäisi vaan esimerkiksi OAJ:n tekemässä kyselyssä selviää, että opettajat eivät ole tietoisia kuinka paljon heille on varattu aikaa heille on varattu HOKS:in laatimiseen eikä henkilökohtaistamisen prosessi itsessään ole myöskään selkeä.

Koulutuksesta ei ole enää varaa leikata vaan tulevaisuuteen on investoitava. Toisen asteen opinto-ohjaukseen on kohdistettava enemmän resursseja, jotta motivaatio jatko-opintoihin säilyy, alanvalinta helpottuu ja ylimääräiset välivuodet vähenevät. Sulavampi siirtyminen opintopolulla eteenpäin on niin yksilön kuin yhteiskunnankin etu.

Lisätietoa:

Heidi Miettinen

+358 50 4683655

heidi.miettinen@sonk.fi