Etusivu, Kannanotot

Translain uudistus ei saa jäädä puolitiehen – Sukupuolenkorjaus ei saa olla ihmisoikeusloukkaus

Suomi on pahasti jälkijunassa translain uudistuksen kanssa. Siirtyessä vuodelle 2020 Suomessa pakkosterilisoidaan vieläkin henkilöt, jotka haluavat korjata sukupuoltaan lääketieteellisesti ja juridisesti. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomea koskevan raportin (2012) mukaan Suomen tulisi muuttaa translakia pikaisesti. Muissa pohjoismaissa uudistuksia on tehty jo 2010 vuoden alkupuolella. Niinpä Suomen hyvinvointivaltiona tulisi ottaa kokonaisvaltaisemmin huomioon kaikki ihmiset ja tehdä tasa-arvoisempaa lakiuudistusta ahkerammin ja tehokkaammin. Uudessa hallitusohjelmassa (2019-2023) ei ole otettu kokonaisvaltaisesti huomioon translain uudistusta. Tilanne on hankala, koska se ei edesauta henkilöitä, jotka haluavat sukupuolenkorjausleikkaukseen. Suomi on monen ihmisen silmissä tasa-arvon mallimaa. Silti on ikävää todeta, että kaikkia ihmisiä ei ole otettu yhdenvertaisesti huomioon. Mitä tulee translakiin on syytä todeta, että translain uudistus ei saa jättää puolitiehen. 

SDP on sitoutunut translain uudistamiseen, mutta lukiessa nykyistä hallitusohjelmaa voi kuitenkin huomata, että uudistus on jäämässä vajavaiseksi. Tällä hetkellä uudistus on kattamassa vain sterilisaatiovaatimuksen poistamisen ja juridisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen eriyttämisen. Nämä ovat tärkeitä askelia kohti yhdenvertaisempaa Suomea, mutta valitettavasti eivät riittäviä. Jotta pääsemme lähemmäs tasa-arvoa, tulee hallituksen ottaa huomioon myös se, miten henkilön juridinen sukupuoli perustuu. Tällä hetkellä henkilö joutuu käymään pitkät lääketieteelliset prosessit, jotta sukupuolenkorjausleikkaus voidaan tehdä. Tämä ei ole hyväksyttävää, koska maailman lääkäriliitto ja maailman terveysjärjestö ei pidä transidentiteettiä sairautena tai mielenterveysongelmana.  On siis tärkeää, että translain uudistuksessa juridisen sukupuolen korjaus perustuu yksilön omalle ilmoitukselle.

Jotta voimme ottaa kokonaisvaltaisesti kaikki henkilöt  huomioon tulee myös alle 18-vuotiailla olla oikeus sukupuolenkorjaukseen. Kysymyksestä on keskusteltu paljon, koska on pohdittu sitä, miten lapsi voi olla vielä varma sukupuoli-identiteetistään. On kuitenkin tosiasia, että identiteetti lähtee rakentumaan jo nuorella iällä. Myös alle 18-vuotias näkee, mitä sukupuolta hän edustaa. Sukupuoli on tärkeä osa identiteettiä. Viemällä oikeus edustaa myös juridisesti omaa sukupuoltaan, vie se suuren pohjan omalta identiteetiltä. Niinpä myös alle 18-vuotiailla tulee olla oikeus korjata juridinen sukupuolensa huoltajan suostumuksella sekä lääketieteellisiin hoitoihin lääkärin kanssa tehdyillä päätöksillä. Nuorilla tulee olla mahdollisuus aloittaa niin sanotut blokkerihoidot yksilöllisen tarpeen mukaan. Blokkerihoidot lykkäävät puberteetin alkamista ja niillä estetään syntymässä määritellylle sukupuolelle ominaisten piirteiden kehittymisen liian huomattavaksi, mikä estää muun muassa syrjintää ja antaa aikaa miettiä ja tehdä tarvittavia lisäselvityksiä.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry haluaa, että sukupuolenkorjaus tulee olla henkilökohtainen päätös. Henkilön sukupuolenkorjauksen tulee perustua omaan ilmoitukseen. Suomen on aika ottaa askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Sukupuolen korjaus tulee tehdä ihmisoikeuksia ja perustuslakia kunnioittaen. Kenenkään ei pitäisi tuntea olevansa sairas tai vähempiarvoinen sukupuoli-identiteettinsä takia. 

Lue aloite, puoluehallituksen lausunto ja päätösesitys täältä.

Lisätietoja:
Katariina Henttonen, Liittohallituksen jäsen
katariina.henttonen@gmail.com