Ajankohtaista, Ajatuksia, Kansainvälisyys

Varapuheenjohtajan Villen matkassa Luxemburgissa

Viime aikojen poliittisen keskustelun keskiössä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla on ilmastonmuutos tai ilmastokriisi, kuten sitä voisi olla parempi kutsua ottaen huomioon tilanteen kriittisyyden ja kiireellisyyden. Suomessa Sanna Marinin hallituksen ohjelman keskiössä on ilmastonmuutos ja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys. Von der Leyenin uusi komissio valmistelee niin sanottua vihreää diiliä unionille ja yhdysvaltalaisen vasemmiston yhdeksi keskeisistä tavoitteista on muodostunut green new deal, joka vastaa samanaikaisesti kahteen merkittävään ongelmaan taloudelliseen eriarvoisuuteen ja ilmastokriisiin.

Ilmastokriisi ja sen ratkaiseminen oikeudenmukaisin keinoin oli myös aiheena YES:in (Young European Socialists) Luxemburgissa viime viikolla pidetyssä seminaarissa “Acting for Planet and People”. Seminaariin kokoontui nuoria poliittisia aktiiveja sosialistisista ja sosialidemokraattisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä ympäri Eurooppaa pohtimaan yhdessä, miten ilmastokriisiin tulisi vastata mahdollisimman oikeudenmukaisin keinoin. Seminaariin kuului asiantuntijoiden esityksiä, poliitikkojen puheenvuoroja sekä eri aiheiden pohdiskelua ryhmissä. Kaikkia aiheita yhdisti huoli maapallon ja ihmisten tulevaisuudesta. Seminaari oli mahtava tilaisuus tutustua samanmielisiin nuoriin poliittisiin aktiiveihin ja vaihtaa ajatuksia meitä kaikkia yhdistävistä poliittisista kysymyksistä, kuten ilmastonmuutoksesta.

Seminaarissa käsiteltiin muu muassa oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa (climate justice) ja erilaisia hankkeita, jotka tähtäävät ilmastokriisin ratkaisemiseen. Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudella pyritään asettamaan velvollisuus ilmastotoimista ja niiden kustantamisesta niille, jotka ovat tehneet eniten kriisin, ilmastonmuutoksen, aiheuttamiseksi sekä niille, joilla on eniten mahdollisuuksia ja resursseja osallistua ilmastotalkoisiin. Tämä tarkoittaa, että eniten (suhteellisesti) saastuttaneet kehittyneet maat sekä rikkaimmat yksilöt ja suuret yritykset ovat eniten velvoitettuja vähentämään päästöjään ja osallistumaan kuluihin. Me emme puolestaan voi vaatia köyhimpiä kehittyviä maita tai pienituloisia yksilöitä osallistumaan yhtäläisesti, koska heillä ei ole siihen samanlaista mahdollisuutta.

Koska ilmastokriisi ja sen ratkaiseminen tulevat vaikuttamaan, ja vaikuttavat jo, elämäämme ja yhteiskuntaamme monin tavoin, ei ilmastopolitiikkaa voida irrottaa taloudellisista ja sosiaalisista kysymyksistä. Päästöjen merkittävä vähentäminen tulee tarkoittamaan merkittävää muutosta talouden rakenteessa ja kulutustottumuksissa, mikä näkyy muun muassa fossiilisen energian ympärillä olevien työpaikkojen katoamisena. Meidän on siis pystyttävä tukemaan ihmisiä tässä muutoksessa ja löytämään uusia työpaikkoja ja koulutusta. 

Seminaarista sain sekä uutta tietoa ja ideoita että uudenlaista intoa aiheeseen ja politiikkaan. Seminaari myös vahvisti entisestään ajatustani vasemmistolaisemman ilmastopolitiikan tarpeesta maailmassa. Vaikka monet uudet poliittiset liikkeet väittävät oikeisto-vasemmisto -jaottelun menettäneen merkityksensä, sillä on merkitystä tekeekö ilmastopolitiikkaa oikeisto vai vasemmisto. Oikealla olevat poliittiset liikkeet, joko vähättelevät ilmastonmuutoksen merkitystä tai katsovat sen olevan ratkaistavissa markkinavoimin, vaikka nimenomaan jatkuvasti kasvavaan kulutukseen ja luonnon kustannuksella tapahtuvaan loputtomaan kasvuun perustuva talousjärjestelmämme on vienyt meidät tähän tilanteeseen. Vasemmistolainen ilmastopolitiikka vastaa samalla ilmastokriisiin sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin ja pitää huolen, että ilmastotoimien kustannuksia ei oteta jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Seminaarin keskeisenä viestinä olikin, että tarvitsemme vihreää politiikka punaisella sydämellä.

Ville Kurtti
1. varapuheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi