Sosialidemokraattisissa kunnissa pidetään opiskelijoista huolta.

Kuntavaaleissa päätetään meidän kaikkien arkeen vaikuttavista asioista kotikunnissamme. Kuntien päätökset ja siten kuntavaalit vaikuttavat merkittävästi myös meihin opiskelijoihin. Kuntavaaleissa on kysymys muun muassa siitä kuinka paljon julkisen liikenteen liput maksavat opiskelijoille, kuinka nopeasti kunnassa saadaan apua mielenterveysongelmiin sekä kuinka paljon ja millaisia asuntoja kunnassa rakennetaan. SDP julkaisi juuri oman kuntavaaliohjelmansa, mutta mitä SDP:n ohjelmassa on huomioitu?

SDP:n kuntavaaliohjelman keskiössä on toimiva, turvallinen ja hyvä arki, joka koostuu muun muassa kohtuullisista asumiskustannuksista, turvallisesta ja viihtyisästä ympäristöstä, toimivasta julkisesta liikenteestä, laadukkaasta koulutuksesta, mielekkäästä työstä sekä hyvin resurssoiduista ja saavutettavista palveluista. Näistä asioista rakentuu myös opiskelijoiden hyvä arki ja tulevaisuus.

Korona-aikana ovat korostuneet opiskelijoiden jo pitkään jatkuneet haasteet mielenterveyden ja toimeentulon kanssa, minkä takia on tärkeää, että SDP on ohjelmassaan nostanut esiin tarpeen panostaa mielenterveyspalveluihin, erityisesti matalan kynnyksen palveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Myös sote-uudistuksen jälkeen kunnilla on keskeinen asema hyvinvoinnin edistämisessä. Ohjelmassa nostetaan myös tarve varmistaa nuorille riittävästi kesätyöpaikkoja ja pitää huolta nuorten työllistymismahdollisuuksista.

Opiskelijoiden ja nuorten tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää on myös työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jossa SDP näkee myös kunnilla tärkeän osansa. Kunnissa voidaan vähentää päästöjä muun muassa energia- ja lämmitysmuotoja uudistamalla, panostamalla ekologisempaan liikenteeseen sekä kiertotaloutta edistämällä. SDP haluaa panostaa joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Joukkoliikenteen lippujen hinnat tulee pitää myös alhaisina ja opiskelijoille oltava riittävät alennukset.

“SDP:n kuntavaaliohjelmassa on huomioitu hyvin myös opiskelijoiden tarpeet. SDP:lle on tärkeää pitää huolta kaikkien hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Mielenterveyspalvelut, työllistymismahdollisuudet, edullinen asuminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita, joihin kunnissa pystytään vaikuttamaan. Tämän takia, kuntavaaleissa äänestäminen ja ehdolla oleminen on erittäin tärkeää erityisesti nuorille ja opiskelijoille.” puheenjohtaja Ville Kurtti toteaa.

Opiskelijoille kohtuuhintainen asuminen on erittäin tärkeää ja toimiva kaavoitus kunnissa on siinä avainasemassa. Suomalaisista jo yli 45 prosenttia asuu yksin. Heistä suurin osa on nuoria ja ikääntyneitä. Yksinasuvien asemaa tulee parantaa ja kunnissa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota yksinasuvia tukeviin palveluihin ja kaavoitukseen. SDP haluaa myös lisätä laadukkaita koteja joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja mahdollistaa liikkumisen ilman autoa.

“Kuntien päätöksenteossa on otettava kuntalaiset ja järjestöt paremmin mukaan. Kuntien on myös tuettava järjestöjen toimintaa, kuten SDP on kuntavaalitavoitteissa kirjannut. Toivon, että tämä nostaa opiskelijoiden sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien roolia kuntien kehittämisessä. Haluan myös kannustaa kaikkia opiskelijoita ja nuoria aktiiviseen vaikuttamiseen, sillä meidän aktiivisuus on ainoa keino varmistaa, että meidän asiamme otetaan huomioon”, liittohallituksen jäsen ja kuntavaalivastaava Rosamari Rissanen painottaa.

Mikäli toivot tulevaisuudessa opiskelijoiden ja nuorten aseman parempaa huomioimista omassa kunnassasi, kannattaa kevään kuntavaaleissa äänestää SDP:tä.

Kuntavaalien ehdokasasettelu loppuu 4.5. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6., ulkomailla 2.-5.6. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 13.6.

Lisätietoja:

Ville Kurtti
Puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
0451129299

Rosamari Rissanen
Kuntavaalivastaava
rosamari.rissanen@gmail.com