På svenska

Om oss:
Socialdemokratiska studenter (Demariopiskelijat) är en nationell politisk studentorganisation. Vår verksamhet riktar sig till studenter eller blivande studenter som vill påverka samhällsfrågor i en likasinnad grupp.

Våra värderingar:
Vårt mål är att främja jämlikhet, frihet och jämlikhet. Vi är en feministisk organisation som försvarar principerna om demokrati, solidaritet och internationalism. Vi tror att vi alla har rätt till utbildning, arbete och ett lyckligt liv, men inte på bekostnad av andra människor eller miljön.

Utöver utbildnings- och kulturpolitik är Demariopiskelijat verksamt inom Europapolitik, jämställdhetsfrågor och frågor som rör globaliseringshantering. De allmänna riktlinjerna för ekonomisk och social politik diskuteras också aktivt i vår förening. I målprogrammet hittar du våra konkreta politiska mål inom respektive politikområde. Dessutom kan du bekanta dig med våra ståndpunkter och våra aktivisters opinionsskrivningar.

Beslutsfattande:
Vårt högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige, som sammanträder en gång per år, som väljer styrelse för kommande år, behandlar handlingsplan och budget samt eventuella politiska programförslag, initiativ och initiativ som lämnas till förbundsfullmäktige. .

Under tiden mellan förbundsförsamlingarna utövas den högsta beslutanderätten av styrelsen. I styrelsen ingår förutom ordföranden två vice ordförande, sex ledamöter och 1-6 suppleanter. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Generalsekreteraren fungerar som styrelsens sekreterare. Vår verksamhet definieras av föreningens stadgar.

Gå med nu:
Du kan gå med oss ​​som medlem om du är över 15 år, strävar efter att bli student eller redan är det. Vi påverkar alla delar av samhället och politiken och internationalitet är en naturlig del av vår verksamhet. Genom att gå med socialdemokratiska studenter är du en del av en stor global socialdemokratisk rörelse. Gå med här!