TULE MUKAAN TEKEMÄÄN EDUSTAJISTOVAALEJA

Edustajistovaalit järjestetään marraskuussa kaikissa ammattikorkeakouluissa sekä kaikissa ylioppilaskunnissa Tampereen ja Helsingin ylioppilaskuntia lukuunottamatta. Demariopiskelijat kutsuvat sinut mukaan vaalityöhön. Nyt voit ilmoittautua ehdokkaaksi tai kampanjatiimiin. Kaikkia tarvitaan!

Haluat olla tekemässä opiskelupaikkakunnastasi ja opiskeluyhteisöstäsi entistä paremman?
Haluatko olla vaikuttamassa korkeakoulusi edunvalvontaan ja päätöksentekoon?
Kiinnostaako sinua kokeilla siipiäsi kampanjan tekemisessä?

Ehdokaslomakkeella voit ilmiantaa itsesi ehdokkaaksi tai kampanjatiimiin. Voit myös kertoa lomakkeella, että ehdokkuus mietityttää ja otamme sinuun yhteyttä! Lomake löytyy täältä!

Jos et itse tällä hetkellä opiskele voit silti ilmoittautua mukaan kampanjatiimiin! Kaikkien apu on tarpeen, yhdessä olemme enemmän.

Olemme demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden periaatteita puolustava feministinen järjestö. Koetko, että tasa-arvo, vapaus ja yhdenvertaisuus on myös sinun arvojasi? Uskomme, että meillä kaikilla on oikeus koulutukseen, työhön ja onnelliseen elämään, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella.

Tutustu SONKin tietosuojaselosteeseen.

Lisätietoja:
Aleksanteri Gustafsson, aleksanteri.gustafsson@sonk.fi
045 2775070

Ville Kurtti, ville.kurtti@sonk.fi
045 1129299

TUTUSTU SONKIN EDUSTAJISTOVAALITEEMOIHIN

Tänä syksynä edustajistovaalit käydään kaikissa muissa ylioppilaskunnissa paitsi Tampereen ja Helsingin ylioppilaskunnissa sekä kaikissa opiskelijakunnissa. SONK on laatinut valtakunnalliset edustajistovaaliteemat. Vaaliteemat ovat rakentuneet sosialidemokraattisten perusarvojen ympärille: tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus. SONK pitää tärkeänä että vaaliteemat edistävät feminismiä sekä antirasismia. Valtakunnallisen vaalikampanjan sloganiksi valikoitui tämän takia “Arvosi edustettuna”. 

Päätöksenteossa on aina kyse arvovalinnoista ja SONK haluaa nostaa arvot keskiöön tulevissa vaaleissa. Vaaliteemat rakentuvat kolmen eri aihealueen ympärille: edunvalvonta, yhdenvertaisuus sekä opiskelijan hyvinvointi. 

“Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että ylioppilas-ja opiskelijakunnat  tekevät aktiivisesti edunvalvontaa erityisesti opiskelijoiden toimeentulon, terveyspalveluiden ja edullisen asumisen puolesta. Ensi vuonna on erityisen tärkeää, että opiskelijoiden ääni kuuluu kuntavaaleissa ja tässä ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat tärkeässä asemassa. Lisäksi ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä korkeakoulujen omassa päätöksenteossa opiskelijoita tulee kuunnella ja osallistaa aktiivisesti myös edarivaalien välillä, jotta ne voivat aidosti edustaa jäseniään.”, Heidi Miettinen toteaa. 

Opiskelijayhteisö on yksi opiskelijaelämän kulmakivistä. Se edistää opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä, hyvinvointia ja jaksamista. Jokaisen opiskelijan tulee tuntea itsensä tervetulleeksi, hyväksytyksi, kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on. Toiminnassa tulee lisäksi huomioida esteettömyys, jotta kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin, toimintaan ja päätöksentekoon.

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien tulee toiminnassaan tiedostaa ja huomioida sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuus sekä toteuttaa intersektionaalisen feminismin arvoja purkaen yhteiskunnan sortavia rakenteita. Jokaisen ylioppilas- ja opiskelijakunnan sekä korkeakoulun tulee myös toimia rasismia, homofobiaa ja transfobiaa vastaan. 

“Erityisesti korona-aikana kasvaneet haasteet ovat vaikuttaneet opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen, minkä takia niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. YTHS:lle tulee taata riittävät resurssit, jotta se voi vastata kasvaviin tarpeisiin ja jotta ongelmiin pystytään puuttumaan oikea-aikaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen. Tässä roolinsa on sekä mielenterveyspalveluilla, korkeakoulujen tukipalveluilla että opiskelijayhteisöllä.” Ville Kurtti painottaa. 

EHDOKKAALLE

Ehdokkaalta odotamme intoa vaikuttaa yhteisiin asioihin sekä sitoudut sosialidemokraattisiin perusarvoihin: tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus. Lisäksi sitoudut edistämään feminismiä ja antirasimia toiminnassasi.

Demariopiskelijoiden listalta lähtevälle ehdokkaalle tarjoamme käyttöön yhteiset vaaliteemat, ehdokaskuvaukset, some-näkyvyyttä sekä markkinointimateriaalia. Tämän lisäksi järjestämme koulutusta ja yhteisiä kampanjatilaisuuksia.