Ympäristöystävällinen ja saavutettava julkinen liikenne on tulevaisuuden tärkeimpiä investointeja!

Monissa kunnissa on jälleen kuntavaalien alla herätty keskustelemaan julkisesta liikenteestä, sen heikkouksista, kehityskohteista ja tulevaisuudesta. Julkisen liikenteen tulisi olla, varsinkin isoissa kunnissa, sekä kaupungeissa helposti saavutettava ja ympäristöystävällinen liikkumismuoto. Linja-autojen, lähijunien ja raitiovaunujen reitit, sekä aikataulut tulee suunnitella sellaisiksi, että ne palvelevat nuorten, opiskelijoiden ja esimerkiksi työssäkäyvien tarpeita. Julkisen liikenteen suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon eri asuinalueiden erityistarpeet, sekä alueellinen tasa-arvo. Julkisen liikenteen tulee olla lisäksi kohtuuhintaista ja esimerkiksi opiskelija-alennuksia tarvitaan myös jatkossa, jotta opiskelijat pääsevät kohtuuhintaisesti liikkumaan kodin, sekä koulun välillä.

Samalla kun kunnat investoivat julkisen liikenteen saavutettavuuteen, sekä esimerkiksi julkisen liikenteen infrastruktuuriin, on muistettava, että julkisen liikenteen kehitystä kohti täysin päästötöntä julkisen liikenteen mallia, tulee myös rahoittaa. Päästöttömään julkiseen liikenteeseen on mahdollista siirtyä esimerkiksi uudistamalla polttoaineella toimivia linja-autoja, sähköllä toimiviksi. Sähköisten linja-autojen lisäksi esimerkiksi lähijunaliikenteen kasvattaminen, raitiovaunuliikenteen kehittäminen ja muiden päästöttömien liikkumismuotojen kuten pyöräilyn edistäminen ovat hyviä keinoja vähentää kunnissa tapahtuvien päästöjen määrää.

Tulevaisuudessa, päästöttömän julkisen liikenteen yleistyessä, yksityisautoilua voitaisiin varsinkin asutuskeskuksissa vähentää huomattavasti. Samalla julkisessa liikenteessä voitaisiin siirtyä malliin, jossa julkinen liikenne on täysin maksutonta kaikille. Tulevaisuuden, kokonaan maksuton julkinen liikenne, avaisi kaikille ihmisille mahdollisuuden käyttää julkista liikennettä ensisijaisena liikkumismuotona, pyöräilyn ja kävelyn lisäksi. Kaikille maksuton, päästötön julkinen liikenne auttaisi kuntia pääsemään hiilineutraaliustavoitteisiinsa ja siksi siihen tulee panostaa nyt, sekä tulevaisuudessa!

Timo Keisala
Kuntavaaliehdokas
Oulu