56. Liittokokouksen julkilausuma: Opiskelijat ansaitsevat velattoman toimeentulon!

Opiskelijat ansaitsevat velattoman toimeentulon!

 

Me opiskelijat olemme ainoa ihmisryhmä, joka pakotetaan hyvinvointivaltion toimesta elämään velaksi pärjätäkseen arjessa. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä ja huippuosaajia. Meidän äänemme ja näkökulmamme muokkaavat Suomen tulevaisuuden suuntaa ja päätöksiä. 

Suomen nykyinen hallitus on heikentämässä opiskelijoiden toimeentuloa ja esittänyt linjauksia, jotka hankaloittavat pienituloisten mahdollisuuksia edes hakeutua korkeakouluun. Aikeet lukukausimaksujen mahdollisesta käyttöönotosta eivät tue tavoitetta koulutusasteen nostosta. Kaikilla pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus korkeakoulutukseen sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Panostus meidän toimeentuloomme on panostus koulutukseen.

 

”Opiskelijoiden toimeentulo ja hyvinvointi ovat kriittisiä tekijöitä menestykselle opinnoissa, toteaa liittokokous”

 

Hyvinvoiva opiskelija on investointi koko Suomen tulevaisuuteen. Kun me emme kamppaile taloudellisten tai henkisten taakkojen kanssa, voimme antaa paremmin panoksemme yhteiskunnalle. Turvattu toimeentulo kannustaa opiskelemaan täysipäiväisesti, tukee tavoiteajassa valmistumista sekä vähentää merkittävästi henkistä kuormitusta. Kaikki nämä edistävät myös työelämään siirtymistä valmistumisen kynnyksellä.

Nykyinen hallitus ei kohtele opiskelijoita oikeudenmukaisesti. Opintolainan valtiontakauksen korottaminen ei luo meille turvallisuutta, vaan päin vastoin. On välttämätöntä muuttaa opintotuen rakennetta ja varmistaa, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet korkeakoulutukseen ilman velkaantumista.

Me sosialidemokraattiset opiskelijat emme hyväksy kehitystä, jossa mikään tutkinto on maksullinen. Jokainen maksullinen tutkinto vie kohti laajempaa koulutuksen maksullisuutta. Tämä lisää eriarvoisuutta tilanteessa, jossa meidän kaikkien yhteinen tavoite on nostaa Suomen osaamistaso takaisin maailman kärkeen. Me pysymme vahvasti Forssan kokouksen asettamassa sosialidemokraattien linjassa maksuttomasta koulutuksesta kaikille.

Suomen tulevaisuus rakentuu yhdessä, ja opiskelijoiden ääni on otettava tosissaan. Suomen velkaa ei voi kaataa vain opiskelijoiden niskaan.

 

Lisätietoja:

Susan Saarinen

Pääsihteeri

paasihteeri@sonk.fi