Demariopiskelijat tukee Kaisa Vatasta SDP:n puoluesihteeriksi

Demariopiskelijat tukee Kaisa Vatasta SDP:n uudeksi puoluesihteeriksi. Puoluesihteeri valitaan Jyväskylän puoluekokouksessa 1.-3. syyskuuta 2023.

 

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n liittohallitus on kokouksessaan 31.7.2023 käynyt keskustelun SDP:n puoluekokoukseen ehdolle asettuneista puoluesihteeriehdokkaista. Liittohallitus päätti yksimielisesti antaa tukensa Kaisa Vataselle SDP:n uudeksi puoluesihteeriksi. Yhdistyy toivottaa puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaille tasavertaisesti onnea äänestykseen.

 

“Liittohallitus koki luontevaksi asettua Kaisan taakse puoluesihteerin valinnassa. Kaisa on aikaansaava ja lämmöllä muut kohtaava politiikan ammattilainen”,  Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Mari van den Berg kommentoi.

“Koemme, että hänellä on luontaista kokemusta johtamisesta sekä tiedot, taidot ja uskallus kehittää puoluetta jäsenistön näköiseksi.”

 

Vatasella on runsaasti kokemusta poliittisesta valmistelusta sekä kansainvälisten verkostojen luomisesta. Hän on ulostuloissaan korostanut osaamisen arvostamisen tärkeyttä.  Vatanen yhtyy Demariopiskelijoiden linjaukseen siitä, että koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa reilusti vahvemmin.

 

“Tämänhetkinen vastakkainasettelu ja epävakaa maailmanpoliittinen tilanne vaativat, että sosialidemokraatit pystyvät yhdessä luoda kestävämpää tulevaisuutta. Epävarmuuden aikoina tarvitsemme Kaisan kaltaisen vaikuttajan puoluesihteeriksi, joka osaa ottaa ohjat käsiinsä sekä omaa laajaa näkökulmaa vaikuttamistyöhön”, toteaa Demariopiskelijoiden pääsihteeri Susan Saarinen.

 

Demariopiskelijat esittivät poliittiseen ohjelmaan lukuisia muutoksia, joista lähes kaikki ehdotukset päätyivät puoluekokoukselle esitettävään versioon. Järjestö kaipaa puoluekokoukselta rohkeaa keskustelua jo viime puoluekokouksessa puhuttaneesta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen poistamisesta sekä nuorten jaksamisesta ja työllistymistoimista. Demariopiskelijat esittävät, että opiskelu pitää pystyä entistä tehokkaammin yhteensovittamaan muun muassa töiden kanssa.

 

Lisätiedot:

Susan Saarinen, pääsihteeri

+358 41 7082861

susan.saarinen@sonk.fi