Demariopiskelijoiden kansainväliset kuulumiset: FNSU hallituksen kokous Helsingissä

Demariopiskelijoiden kansainvälinen toiminta on tänä vuonna aktiivista, kun Suomi toimii puheenjohtajamaana sosialidemokraattisten nuorten pohjoismaisessa yhteistyöverkostossa. Lisäksi vuoteen mahtuu tapahtumia ja toimintaa myös eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla, kun pääsemme ottamaan kantaa järjestöjen poliittisiin linjauksiin liittokokouksissa, sekä lähettämään aktiivejamme kansainvälisiin tapahtumiin.

Demariopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Janne Tikkanen ja pääsihteeri Susan Saarinen edustivat Demariopiskelijoita Föreningen Nordens Socialdemokratiska Ungdomin eli Pohjoismaiden sosialidemokraattisten nuorisojärjestöjen verkosto FNSU:n hallituksen kokouksessa 27.-28.2.2023 Helsingissä.

Kokouksessa keskustelimme tulevista FNSU tapahtumista, kävimme läpi jäsenjärjestöjen maiden poliittiset tilanteet, kehitimme viestinnän ideoita ja keskustelimme ehdokasasettelusta Euroopan kattojärjestölle YES:n ja maailman kattojärjestölle IUSY:n luottamustoimiin. Kokouksessa myönsimme Islannille isännöinti aseman vuoden 2023 suurempaan pohjoismaiseen tapahtumaan. Demariopiskelijat toivat esille suomalaisen koulutuksen tilanteen sekä Demariopiskelijoiden toiminnan yliopistojen edustajistoissa ja ylioppilasliikkeessä. Saimme kuulla ajankohtaisista poliittisista tilanteista ja ilmiöistä pohjoismaisissa kumppanuusmaissamme, jonka jälkeen keskustelimme syventävästä yhteistyöstä järjestöjen välillä. Haluamme parantaa sisäisen viestinnän strategiaa FNSU:ssa sekä tehdä yhteisiä lausuntoja. Tavoitteemme on parantaa jäsenten tietoa FNSU:n toiminnasta.

Pohjoismainen yhteistyö näyttää hyvinvoivalta. Islannissa syksyllä järjestettävän tapahtuman suunnittelu on työryhmän valmistelussa, ja ilmoittautumisten oletetaan alkavan loppukeväästä. Lisäksi Demariopiskelijat pohtivat yhteistyön vahvistamista ruotsalaisen sisarjärjestönsä kanssa. Heidän kanssaan tarkoituksenamme on järjestää yhteinen tapahtuma opiskelijaliikkeen kehittämiseksi, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan järjestöihimme, luomaan arvokkaita kontakteja sekä oppimaan uuttaa opiskelija- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. Heidän kanssaan on tarkoitus jatkaa keskusteluja eduskuntavaalien alla.

Demariopiskelijat kiittävät kaikkia kokouksesta ja mukavista keskusteluista! Saimme uusia ja tärkeitä verkostoja, joiden pohjalta odotamme mielenkiinnolla seuraavia tapaamisia.

 

Janne Tikkanen

Liittohallituksen jäsen, Demariopiskelijat

 

Susan Saarinen

Pääsihteeri, Demariopiskelijat