Demariopiskelijoiden Enni Ervasti Insinööriopiskelijapäivillä

Demariopiskelijoiden toimintaan liittyy vahvasti sidosryhmätapaamiset sekä tapahtumiin osallistuminen. Sidosryhmät luovat arvokkaita kontakteja sekä verkostoitumismahdollisuuksia vaikuttaisesta kiinnostuneille nuorille. Tapahtumista jää käteen arvokkaita vinkkejä tapahtumien järjestämiseen, yhdistyksen toiminnan kehittämiseen sekä jäsenten aktivointiin. Lue alta liittohallituksen jäsen Enni Ervastin kuulumiset Insinööriopiskejalipäiviltä, jotka järjestettiin Rovaniemellä 13.-15.4.2023.

 

Viikonloppu Rovaniemellä oli huikea, sillä osallistujia tapahtumaan oli kerääntynyt runsaasti. Viikonlopun aikana pääsin tutustumaan tekniikan alojen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksiin kiertämällä ständejä sekä kuuntelemalla puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Demariopiskelijoissa painotetaan sitä, että kaikkien alojen opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia saadaan nostettua mahdollisimman hyvin esille. Tämän vuoksi on tärkeää osallistua tapahtuman kaltaisiin verkostoitusmitilaisuuksiin, jossa saa ensikäden kosketuksen alan kohtaamiin haasteisiin, sekä pääsee osaltaan kuulemaan toiminnassa havaittuja onnistumisia.

Viikonlopun kohokohtana pidänkin ennen kaikkea sitä, että pääsin verkostoitumaan ja tutustumaan insinööriopiskelijoihin sekä muiden sidosryhmien edustajiin eri puolilta Suomea. Meidän opiskelijoiden on tärkeää pitää yhtä yli tieteenalarajojen, sillä kuka voi paremmin taistella oikeuksiemme puolesta kuin me itse? Siksi mielestäni oli hienoa, että niin monet kansalliset opiskelijaliitot ja yksittäiset ainejärjestöt olivat edustettuina viikonlopussa. Ständejä kiertelemällä pääsin vaihtamaan ajatuksia sekä kohtaamaan opiskelijoita rennoissa tunnelmissa. Opiskelijoiden edunvalvonta on yksi Demariopiskelijoiden kärkitehtävistä, jonka tiimoilta oli ilo tutustua erityisesti Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton toiminnasta sekä tavoista, joilla he toteuttavat jäsenistönsä oikeuksien toteutumisen valvomista.

Edunvalvontaan tutustumisen ja verkostoitumisen ohella pääsin myös tutustumaan insinöörien opiskelijakulttuuriin, mikä oli mielestäni äärimmäisen hauskaa, sillä eri aineopiskelijoiden perinteet ja opiskelijakulttuurin muut elementit jäävät usein kokematta. Omalta osaltani voin kannustaa kaikkia lähtemään heidän toimintaansa mukaan, sekä rakentamaan omaa koulutuspoliittista vaikuttajapolkua joko ainejärjestön edustajana, omassa oppilaitoksessa tai kunnianhimoisesti valtakunnallisella tasolla.

Kiitos informatiivisesta, mutta rennosta ja hauskasta viikonlopusta! 

Enni Ervasti
Liittohallituksen jäsen