Demariopiskelijoiden tavoiteohjelma 2022 ja strategia 2022-2026

Demariopiskelijoiden liittokokouksen hyväksymä tavoiteohjelma vuodelle 2022 on nyt luettavissa. Löydät tavoiteohjelman täältä. Tavoiteohjelma määrittelee Demariopiskelijoiden kannat mm. korkeakouluihin, opiskelijanyhteisöön, opiskelijan sosiaaliturvaan ja asumiseen. Tavoiteohjelmassa on myös yleisempiä kantoja oikeudenmukaisemman maailman rakentamisesta.

Liittokokouksen hyväksymä strategia vuosille 2022-2026 on myös luettavissa. Löydät sen täältä. Strategia määrittelee vuosittaista toimintasuunnitelmaa pidemmällä aikajänteellä vision Demariopiskelijoiden toiminnasta. Strategiassa määritellään tavoitteita ja mittareita niiden toteutumiselle.