Miksi opiskelijoiden pitää välittää aluevaaleista?

Historiallisiin aluevaaleihin on enää vain alle kaksi kuukautta aikaa. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot uusille hyvinvointialueille, jotka jatkossa tulevat hoitamaan nyt vielä kunnille kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Vaalien haasteena tulee olemaan ihmisten aktivoituminen äänestämään, sillä vaalit ovat aivan uudet ja monille on vieläkin epäselvää, mistä vaaleissa oikeastaan on kyse. Sama koskee myös opiskelijoita, joista varsinkin moni korkeakouluopiskelija varmasti miettii, miten nämä vaalit koskevat minua, kun olen YTHS:n piirissä. Miksi siis myös, tai oikeastaan erityisesti, opiskelijan tulee välittää aluevaaleista?

Toisen asteen opiskelijoille vastaus on helppo, sillä myös toisen asteen opiskelijahuolto tulee jatkossa kuulumaan hyvinvointialueiden tehtäviin. Toisen asteen opiskelijat eivät myöskään kuulu YTHS:n piiriin vaan julkisten terveyspalveluiden, joiden tulevaisuudesta aluevaaleissa päätetään.

YTHS:n piiriin kuuluville korkeakouluopiskelijoillekkin vastaus on oikeastaan selkeä: vaaleissa päätetään meidän kaikkien sote-palveluiden tulevaisuudesta. Myös opiskelijat päätyvät usein julkisten palveluiden piiriin oli kyse sitten päivystykseen menosta, erikoissairaanhoidon tarpeista tai mielenterveyspalveluista. Erityisesti nyt kun YTHS:n resurssit ovat yhä riittämättömät ja erityisesti mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut entisestään, tarvitsevat myös opiskelijat hyvin resursoituja ja saavutettavia julkisia palveluita, erityisesti mielenterveyden palveluita. Hyvin resursoidut, toimivat ja ennaltaehkäisevät julkiset palvelut ovat myös koko yhteiskunnan ja julkisen talouden etu ja ne edistävät työkykyä, ehkäisevät syrjäytymistä ja vähentävät inhimillistä kärsimystä. Kaikilla meillä on sukulaisia tai ystäviä, jotka tarvitsevat enemmän tai vähemmän näitä palveluita.

Perheellisille opiskelijoille puolestaan neuvolapalvelut sekä oppilas- ja opiskelijahuolto ovat keskeisiä palveluita lasten hyvinvoinnin kannalta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille puolestaan kyse on myös tulevaisuuden työpaikasta ja sen työoloista. Lisäksi kaikkia opiskelijoita koskevat alueille siirtyvä pelastustoimi, myös opiskelijalle on tärkeää, että hätätilanteissa apu saadaan aina mahdollisimman nopeasti.

Näissä vaaleissa siis lyhyesti sanottuna päätetään suomalaisen hyvinvointivaltion keskeisten palveluiden tulevaisuudesta, mikä koskee yhtälailla opiskelijoita, kuin kaikkia muitakin. Tämän takia kaikkien äänen tulee kuulua vaaleissa ja tulevien alueiden päätöksenteossa. Siksi myös jokaisen opiskelijan ja nuoren kannattaa äänestää vaaleissa ja valittujen valtuutettujen pitää edustaa mahdollisimman laajasti suomalaisia. 

Ville Kurtti
Puheenjohtaja
0451129299
ville.kurtti@sonk.fi