Liittokokouksen julkilausuma: Arvostusta opiskelija-aktiiville!

Nykyinen työelämä vaatii monialaista osaamista, jonka saamisessa korostetaan jatkuvaa oppimista. Puheista huolimatta, korkeakoulujen pysyminen muutoksen mukana ei näy. Opiskelijoiden päitä painaa alas toimeentuloon liittyvät huolet, kuten nykyisen opintotukijärjestelmän joustamattomuus sekä itse tutkinnon suorittamisen jäykkyys.

Järjestötoimintaa tai vaikuttamista ei nähdä kutsuvana – vapaaehtoistoiminnan taakka on harvojen harteilla ja yleisessä keskustelussa korostuu ajanpuute ja huoli jaksamisesta. Poliittinen toiminta taas koetaan vieraana, luotaantyöntävänä ja pelottavana. Passiivisuus ja vääränlaiset mielikuvat ovat seurausta ympäristöstä, jossa opiskelijoiden omaehtoisesti kerryttämää osaamista ei arvosteta eikä tueta. Korkeakoulujen haavekuvat tavoiteajassa valmistuvista alansa ammattilaisista, jotka siirtyvät työelämään mutkattomasti ovat itse opiskelijoiden elämässä todellisuudessa putkitutkintoja, jotka eivät anna mahdollisuuksia osaamisen kerryttämiseen perinteisten opintojen ulkopuolelta.

Kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet myllerryksen aikaa myös korkeakouluissa. Vapaaehtoistoiminnan ja yksittäisten aktiivien merkitys on huomattu vasta pandemian seurauksena. Monessa paikassa toiminnan jatkuvuus on uhattuna, perinteet katkeavat ja yhteisöllisyydestä on jäljellä vain rippeet. Vaikuttamista pidetään etäisenä, mutta samalla itsestäänselvyytenä, jonka joku muu kuitenkin hoitaa.

“Aktiivisten toimijoiden motivoimisen haasteet ovat korostuneet pandemian aikana. Luontaisten verkostoitumismahdollisuuksien ja ylipäätään opiskelijakulttuuriin puuttuminen on vaikeuttanut myös uusien toimijoiden saamista mukaan toimintaan. Tarvitaanko vielä pandemiaa suurempi kriisi, jotta vapaaehtoistoiminta saisi ansaitsemansa arvostuksen”, pohtii SONKin juuri valittu vuoden 2022 puheenjohtaja Timo Keisala.

Sosialidemokraattiset opiskelijat eli SONK ry on järjestö, joka ajaa opiskelijoiden asiaa sosialidemokraattisin keinoin. Korkeakoulukenttä ja opiskelijoiden hyvinvointi ovat alati muutoksen alla. Haluamamme muutos onnistuu parhaiten poliittisin keinoin, oli kyseessä sitten edustajistovaalit tai edunvalvonta, jossa pienelläkin panostuksella jokainen voi saada aikaan paljon.

Lisätietoja:

Ville Kurtti
Puheenjohtaja 2021
0451129299
ville.kurtti@sonk.fi

Timo Keisala
Puheenjohtaja 2022
0405408054
timo.keisala@gmail.com